Holmenkollen vinner av første runde

Lave utgifter for staten, markedspotensiale og høy internasjonal anseelse, er hovedårsaken til at en utredningsgruppe går inn for at Holmenkollen får status som nasjonalanlegg for nordiske grener på ski.

Gruppen er nedsatt av Kulturdepartementet og har i tillegg til Holmenkollen vurdert skianleggene i Lillehammer og Trondheim.

Garanti

Leder for utredningsgruppen avdelingsdirektør Paul Glomsaker i Kulturdepartementet sier at hovedgrunnen til at Holmenkollen ble valgt er at Oslo kommune har garantert for utbyggingskostnadene.

Dermed faller ikke investeringskostnadene på staten og det trenger ikke tas fra spillemidlene. Oslo kommune har vedtatt utbyggingsplaner som viser at anlegget ferdig opprustet vil tilfredsstille FIS-kravene både når det gjelder skistadion og selve Holmenkollbakken.

Mange fordeler

Glomsaker sier til NTB at driftsøkonomien for Holmenkollen er bedre enn for de to andre anleggene. Holmenkollen har også fordeler når det gjelder fasiliteter for publikum og medier, eierforhold, trafikkforhold og muligheter for innkvartering.

- Holmenkollen har også større bruker- og markedspotensiale og har også en sterkere nasjonal og internasjonal posisjon enn de to andre anleggene, sier Glomsaker.

Men når det gjelder mulighetene for trening, kommer anleggene i Trondheim og i Lillehammer bedre ut. Dessuten er klimaforholdene bedre i Lillehammer, mens de trafikale forholdene er best i Trondheim, mener utredningsgruppen.

Distriktsvennlig

Den avgåtte Arbeiderparti-regjeringen gikk inn for at det bare skal være ett riksanlegg for ski, nordiske grener.

En stund antok flere at den nye Bondevik-regjeringen ville kunne gå inn for en delt løsning der også distriktene får sitt.
Denne antagelsen kom ikke minst fordi den nye kulturstatsråden heter Anne Enger Lahnstein og er en politiker som er kjent for sin distriktsvennlighet.

Også skipresident Jan Jensen har ved flere anledninger uttalt at han har hørt rykter om økt interesse for distriktsproblematikken i den nye regjeringen.

(NTB)