Homofile presses ut av idretten

Hvor er homsene i toppidretten? Norges eneste forsker på homofili i idretten, Heidi Eng, mener machokultur og homohets provoserer homofile idrettstalenter til å slutte.

- Gutta har en åpen kultur for å snakke om sex og damer. Men når det kommer til homoseksualitet, så glir det lett over i vitsing og hetsing. Et slikt miljø kan være vanskelig å takle for homofile, sier doktorgradsstudent ved Norges idrettshøgskole, Heidi Eng, til Dagbladet.

Hun er alene om å forske på homofili i idretten i Norge. Tema er så å si ikke-eksisterende i idrettsdebatten i Norge - utenom de få gangene profilerte toppidrettsutøvere velger å komme ut av skapet. Sist dette skjedde, var da Edel Therese Høiseth (36) for to uker siden sto fram som lesbisk i homomagasinet Blikk. Hun var den tredje toppidrettsjenta som offentlig er åpen med sin homofile legning.

- Gutta henger etter

Partnerskapet håndballspilleren Mia Hundvin inngikk med Camilla Andersen sommeren 2000, er velkjent. Lina Medalen sto frem som lesbisk midt under fotball-VM i 1999. Men fortsatt har ingen mannlige topputøvere stått fram som homse. Hvorfor?

- Jenter er mer avslappet på dette med seksualitet og kjønn. Gutta henger litt etter. De er redde for å bli stempel som homofil hvis de viser sine feminine sider. Det blir fort homofobi i en slik setting. Gutta må beskytte seg mot en «upassende» seksualitet, sier forskeren.

- I hvilke idretter er det verst å være homofil?

- Jeg kan ikke svare på dette ut ifra min forskning, men jeg antar at homofobien er verst i machoidretter som for eksempel ishockey og fotball. Garderobekulturen er røffere der enn i mange andre idretter. Det er masse kroppsnærhet i disse idrettene, og det kan lett bli feil hvis noen forstår at en homse kanskje kan ha en skjult agenda.

Eng vil til høsten avslutte doktorgraden «Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i idretten». Hun har intervjuet 18 idrettsutøvere, 9 menn og 9 kvinner - alle med en homofil legning. Målet med arbeidet er å få svar på i hvor stor grad lesbiske og homofile idrettsutøvere har mulighet til å være seg selv i sine idrettsmiljø. Men selv om resultatene fra hennes doktorgrad ennå ikke er offentlige, kan hun i alle fall utelukke at homofile ikke driver med toppidrett.

Spesielt sårbar

- Det at homofile er usynlige i idretten, har ikke noe å gjøre med at de ikke er der. Det er homser i idretten. Mange er åpne i forhold til sine venner og i sitt nærmiljø. Men terskelen for å stå fram i media er høy - særlig for toppidrettsutøvere, sier hun.

- Hvorfor det?

- Toppidretten er spesielt sårbar, fordi utøverne skal representere Norge utad. Det er forbundet med å framstå som noe verdifullt og som en rollemodell. Mediefokus kan også skremme mange fra å leve åpent. Det er ikke så mange som føler seg tilfreds med å få eksponert sitt privaltliv.

Ifølge NOVA-undersøkelsen (1998) er 25 prosent av den homofile befolkningen medlem i et idrettslag. 17 prosent av disse er medlem i idrettslag for lesbiske og homofile organisert gjennom Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Men dette betyr ikke at flertallet av homofile/lesbiske idrettslagsmedlemmer generelt er medlem i egne «homoidrettslag».

- Det er grunn til å tro at de som lever åpent med sin seksualitet, ikke finner seg så godt til rette i heteronormative idrettsmiljø. Idretten kan miste mange talenter fordi homofile ikke orker å leve et dobbeltliv, mener Heidi Eng.

Dialog

- Temaet må avdramatiseres. Vi må få hull på tabuene, og dette kan gjøres gjennom blant annet kunnskapsspredning.

Forskeren er nå i kontakt med Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen for å igangsette tiltak og spre informasjon om temaet. Selv mener hun at den beste måten å få hull på tabuene er å komme i dialog med lokale idrettslag. Det er der rekrutteringen skjer, og uten en holdningsendring i dette miljøet vil homofile bli presset bort fra idretten.

- Homofili er sterkt knyttet opp mot feminitet. Sterotypen på en homofil mann er en feminin mann. Feminitet er ganske skremmende for gutter, og særlig for gutter som driver med machosporter som for eksempel fotball. Ofte blir feminine gutter mobbet for å være homo, og dette vil de for enhver pris unngå, sier Eng.

Fordommene i samfunnet er ikke lette å forandre. Idretten er en enkjønnet arena hvor aktivitetene er organisert etter kjønn. I de fleste sosiale situasjoner er bare ett kjønn til stede - spesielt i lagsport. Det gjør idretten annerledes enn andre kulturelle aktiviteter som for eksempel musikk.

- Noen må få hull på byllen, sier Eng, og spør:

- Er idretten snart klar for å innse at herre- og damegarderober ikke betyr at seksualiteten er borte?

FORSKER PÅ HOMOFILI: - Idretten kan miste mange talenter fordi homofile ikke orker å leve et dobbeltliv, sier forsker Heidi Eng.