Høyesterett hjelper Okeke

Aham Okeke vurderer nå å trekke den pågående ankesaken fra Idrettsforbundets voldgiftsnemnd, og heller kreve dommen prøvd i byretten. Okeke får denne muligheten fordi en bonde har knust TINE Meierier i Høyesterett.

jennelsen i Høyesterett kan på sikt sprenge Idrettsforbundets (NIF/NOK) vedtekter om voldgiftsnemnd. Okekes advokat Aasmund Sandland bekrefter overfor Dagbladet at de på bakgrunn av melkesaken ser på muligheten for å snu ryggen til selvdømmeordningen for godt.

- Ja, vi har dette til vurdering, sier han.

I august 1998 gikk melkebonde Inge Løken til sak mot TINE ved Trondheim byrett med krav om erstatning for avvik på registrering av melkeleveranser. TINE krevde saken avvist med henvisning til egne vedtekter om voldgift. TINEs krav er i tur og orden avvist i byrett, lagmannsrett og 27. oktober i fjor i Høyestrett.

- Melkesaken er veldig parallell til Okekes sak. Voldgiften står for fall, sier Sandland.

En av NIF-advokatene i Okeke-saken, Nils H. Thommessen, sier dette om saken:

- Om Okekes advokater mener dette er et godt juridisk poeng, er det rart de ikke har tenkt på det for lenge siden.

Svake vedtekter

Okeke konkurrerer nå fritt inntil saken er avgjort. Kommer saken opp i byretten, kan den ved dom ankes videre til lagmannsrett og Høyestrett.

{ndash}I så fall kan saken vare flere år, sier Sandland, som mener Okeke også da kan konkurrere fritt.

- Ja, det mener jeg, selv om idrettsforbundets jurister sannsynligvis mener det motsatte.

Dagbladet har snakket med framtredende eksperter på idrettsjus som deler Sandlands syn.

Nådestøtet

Av hensyn til egen virksomhet ønsker de ikke å gå ut med navn, men de hevder at Høyesteretts beslutning blir nådestøtet for selvdømmeordningen til Norges Idrettsforbund.

Kjennelsen fokuserer nemlig prinsipielt på skriftlighetskravet ved voldgift. I dag krever Idrettsforbundet at medlemmene godtar voldgift som siste instans (etter domsutvalg og appellutvalg) når de melder seg inn i idrettslag. Dette forutsettes i NIF/NOKs vedtekter. Men ikke en 12-åring i Norge har slikt i tankene når han eller hun begynner på fotballtrening.

Nå torpederer Høyestrett NIF/NOKs voldgiftsordning, som ble vedtatt på Idrettstinget i Haugesund i 1990. Den gangen omtalte avtroppende idrettspresident Hans B. Skaset vedtaket som «i europeisk ultraklasse».

{#firk}Men sannheten er at voldgiftsordningen har levd på tynn is hele tida. Ved gjentatte anledninger har det blitt advart mot at Høyesterett når som helst kan rive vedtektene i fillebiter.

Slipper utgifter

I framtida må medlemmene nå gjøres kjent med voldgiftsordningen, og godta denne skriftlig. Det blir høye dokumenthauger når Idrettsforbundet skal gjennomføre dette for sine 1,4 millioner medlemmer...

Ved kommende saker vil flesteparten sannsynligvis gå direkte til byretten. Blant annet av økonomiske årsaker.

- Ved voldgift må utøveren dekke utgifter til dommere også. Ved alminnelige domstoler er utgiftene begrenset til gebyrer, sier Sandland.

NIF/NOKs jurist Pål Kleven sier dette om saken etter å ha lest TINE-kjennelsen:

- Denne dommen får innvirkning for oss. Den stadfester høye krav til vedtakelse av voldgift.

GIR SEG IKKE: Aham Okeke konkurrerer mens ankesaken hans venter på behandling i idrettens voldgiftsrett.