Høyre-topp investerte to millioner i Lyn. Nå vil han bremse VIFs stadionplan

- Lot meg lokke.

SKJEBNEMØTER: I morgen avholdes to viktige møter med tanke på framdriften i Vålerengas stadionprosjekt. Illustrasjon: Pål T. Rørby / Hent entreprenør
SKJEBNEMØTER: I morgen avholdes to viktige møter med tanke på framdriften i Vålerengas stadionprosjekt. Illustrasjon: Pål T. Rørby / Hent entreprenørVis mer

(Dagbladet:) I går brakte Dagbladet nyheten om at Vålerengas drøm om et selveid stadion, har møtt et uforutsett hinder:

De to Høyre-politikerne James Stove-Lorentzen og Hermann Kopp, henholdsvis leder og medlem av finanskomiteen i Oslo bystyre, ber om en utredning av andre alternativer for finansiering. Her lanseres også tanken om at Vålerenga ikke skal eie arenaen selv, slik klubben ønsker - men leie den av Oslo kommune.

Dersom klubben rykker ned fra de to øverste nivåene, foreslår Stove-Lorentzen og Kopp at arenaen kan tilbys til det laget som overtar som hovedstadens beste. Brevet deres er sendt til byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen. Det som gir denne saken en ekstra piff, er bakgrunnen til flere av de involverte:

Selskapet Jasto Invest AS (eid av James og Axel Stove-Lorentzen) bidro med over to millioner kroner i spleiselaget som skulle redde Vålerengas erkerival Lyn da Atle Brynestad fikk nok i 2008. To år seinere var klubben konkurs, til stor fortvilelse for alle Lyns tilhengere. Deriblant Bård Folke Fredriksen.

- Siden Vålerengas supportere ser på Lyn som erkerivaler: Skjønner du at ditt Lyn-engasjement kan bli brukt mot deg i denne saken?

- Jeg synes det er helt usaklig, svarer James Stove-Lorentzen.

- Men jeg skjønner jo at folk som ikke er enig med meg, griper fatt i halmstrå som de prøver å lage en svær sak ut av. Det er blitt hevdet at jeg er æresmedlem av Lyn, men det er jeg ikke. Det var min far (James Stove-Lorentzen Sr.) som var æresmedlem, etter at han var formann i klubben på 60-tallet en gang. Jeg har aldri vært medlem av Lyn, sier han.

- Det er imidlertid riktig at jeg lot meg lokke inn i en investeringsgreie. De pengene tapte jeg. Lyn er ikke min klubb, det er det Ready som er, forklarer Stove-Lorentzen.

Ready er for øvrig samme klubb som Hermann Kopp i en årrekke har representert.

Bekymret for økonomien - Dette er en veldig stor og uvanlig avtale, sier Stove-Lorentzen på spørsmål om hvorfor han og Kopp nå vil at finanskomiteen utsetter morgendagens behandling av saken.

- Den har mange elementer i seg. Tatt i betraktning alt vi har lest i avisene om fotballøkonomien i Norge generelt, og Vålerengas spesielt, må vi sette oss bedre inn i saken. Vi må finne ut av risikoen i prosjektet, hvilke konsekvenser det kan få og hvilke løsninger Vålerenga har. Derfor vil vi utsette behandlingen ett eller to møter, slik at vi kan sette oss skikkelig inn i dette, sier Stove-Lorentzen.

- Så får vi heller etablere en avtale som er god for begge parter. Det er den eneste ansvarlige måten å ta store avgjørelser på.

Hadde «godt møte» - Dere ber om at det utredes hvorvidt kommunen bør eie anlegget, og at Vålerenga eller andre leier det. Hva vil fordelene være ved dette?

TILHENGER: Bård Folke Fredriksen har aldri lagt skjul på sin Lyn-sympati. Her er Høyre-politikeren på kamp i 2008. Foto: Kasper Wikestad / Digitalsport
TILHENGER: Bård Folke Fredriksen har aldri lagt skjul på sin Lyn-sympati. Her er Høyre-politikeren på kamp i 2008. Foto: Kasper Wikestad / Digitalsport Vis mer

- Det er akkurat det som er poenget: Vi vet ikke om det er fordeler i det hele tatt. Jeg ser bare i pressen at Vålerenga har store problemer med økonomien. Jeg spør: Kan det hende at det er andre måter å gjøre dette på? Det kan vi ikke vite før vi har stilt spørsmålet, fastslår politikeren, som i dag tidlig hadde møter med Vålerengas representanter i saken.

- Det var et veldig godt møte, med god stemning mellom partene. Vålerenga fikk lagt fram en hel rekke synspunkter, detaljer og forklaringer, sier han.

- Likevel mener du dere trenger enda bedre tid?

-Jeg mener det er en del åpne spørsmål her, som ikke bare skal avgjøres i et timeslangt møte over bordet. Dette må diskuteres på Rådhuset, eventuelt mer med Vålerenga. Så vi trenger bedre tid.

- Målet ligger fast - Oslo har ikke markert seg som noen stor fotballby de siste åra. Det er jo allerede vedtatt at tomta skal gis til Vålerenga for en krone. Hadde det ikke vært en fordel om politikerne nå sto sammen og fikk fart på stadionprosessen?

- Det er stort sett alltid en fordel om politikere står sammen om store prosesser. Målet ligger fast, og det er å bygge stadion, skole og barnehage, svarer Stove-Lorentzen.

- Hvor viktig for Oslo by at Vålerenga etablerer seg helt i toppen av Fotball-Norge?

- Det kommer an på hvem man spør. For en fotballinteressert vil det være viktig. For en som ikke er så opptatt av sånt, er det sikkert annet som betyr mer. Men jeg kan ikke forholde meg så mye til akkurat det spørsmålet, jeg må forholde meg til at vi skal fatte et politisk vedtak i en viktig, stor prosess.

«Ingen hemmelighet» Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen påpeker at byrådet har handlet i tråd med hva flertallet i bystyret har vedtatt i saken. Han kommenterer utviklingen slik gjennom en e-post til Dagbladet:

«Byrådet har fremmet en sak om gaveoverføring av kommunalt tomteareal til VIF i samsvar med bystyrets bestilling. Det var et premiss fra bystyret at VIF selv skal eie og bygge stadion finansiert ved kommunens tomtegave, og byrådet har utformet forslaget i tråd med dette.

Hva som skjer videre med forslaget er det bystyret som bestemmer, og det er partigruppene som uttaler seg om deres forslag og stemmegivning.

At jeg er Lyn-tilhenger er ingen hemmelighet. Det har selvfølgelig ikke påvirket byrådets innstilling, som jo er i tråd med flertallets bestilling.»

VIF forholder seg rolig Leder av Vålerengas stadionstyre, Åge Petter Christiansen, lar seg ikke stresse av at enkelte representanter ønsker utsettelse.

- Vi bare forholder oss til prosessen slik den går, samt vedtaket fra 2008 om tomteoverføring. Nå kommer reguleringsplanen opp til behandling i byutviklingskomiteen 20. august. Om finanskomiteen tar saken videre i sitt neste møte (også i morgen, 20. august), eller om den utsettes, må de nesten svare på. Men vi opplever ikke at det er noen snublesteiner her nå, sier Christiansen.

I dag var han i møte med Stove-Lorentzen og resten av finanskomiteens arbeidsutvalg.

- De hadde spørsmål det var viktig for dem å få avklart, for å få et bilde av det de skal behandle. Det er de pliktige til å gjøre, på en viktig og god måte, så det har jeg ingen problemer med, sier Åge Petter Christiansen.

- Hva vil konsekvensene bli for Vålerenga, dersom politikerne bestemmer seg for at kommunen skal stå som eier av anlegget?

- Det tenker vi ikke på ennå, det er bare en hypotetisk problemstilling. Hvis det blir en endring, får vi ta stilling til det da. Men per i dag er det ikke reelt.

Den tidligere styrelederen i Vålerenga Fotball har heller ingenting imot at James Stove-Lorentzen og Bård Folke Fredriksen på ulike vis har engasjert seg til fordel for erkerival Lyn:

-  Nei. Det er fint at folk er engasjert i frivillig arbeid og i fotballen. Da vet de hva dette handler om, og hvorfor vi kjemper hardt for vår stadion. Jeg tror det er en styrke for dem når de skal fatte vedtak, sier Christiansen.

- READY ER MIN KLUBB: James Stove-Lorentzen. Foto: Oslo kommune
- READY ER MIN KLUBB: James Stove-Lorentzen. Foto: Oslo kommune Vis mer