Hver femte har spiseforstyrrelser

En av fem kvinnelige idrettsutøvere lider av spiseforstyrrelser. I enkelte idrettsgrener er andelen oppe i 46 prosent, viser en undersøkelse foretatt ved Norges Idrettshøgskole, melder NRK.

Forsker Jorunn Sundgot-Borgen mener det kan gjøres mye for å få bukt med problemet. Idrettsgrener som har iverksatt tiltak mot spiseforstyrrelser, har klart å forhindre økning i antall tilfeller. Virkningsfulle tiltak er blant annet opplæring av trenere og idrettsleger, mener forskeren.

Dårlig skjelett

Undersøkelsen viser i tillegg en klar sammenheng mellom spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og benskjørhet.

- I løpet av undersøkelsen har vi funnet fram til kvinnelige landslagsutøvere med skjelett som gamle damer, sier Sundgot-Borgen til NRK.