Hvorfor bruke fangrem?

Leashen, eller fangremmen, er påbudt. Det står i skivettreglene somhåndheves av alle norske skianlegg. Men som med alt annet er praksis noeannet enn hva reglene skulle tilsi. Påbudet synes meningsløst for de flestesnowboardere, og følges med et lempelig gemytt, 'hva er vitsen ?'spør defleste. Vi har tatt en prat med de involverte parter.

«Snowboardere, har som alle andre i et skianlegg et stor ansvar for å ikke skade andre i anlegget» sier Ole Andreas Rødven, leder for Norskeskiheisers forening. Dette er ikke en ugjennomtenkt «tante-regel» sier han, men et konkret skadeforebyggende tiltak. Hensikten er kort og godt atbrettet ikke skal mistes når det tas av og på, eller bæres.. For at en leash skal fungere slik vår intensjon er, må den være relativt lang, og festes over kneet, slik at den er på også når brettet bæres i bakken, noe snowboardere ofte gjør, legger han til.

Et brett blir til en livsfarlig gjenstand hvis det mistes og får skliukontrollert ned gjennom bakken.

Snowboardere får finne seg i å bruke leash, på samme måte som enhverskikjører, eller telemarkkjører bruker stropper og stoppere. Det handler omå ta ansvar for andres sikkerhet.

Praksis

Alle som har vært i et skianlegg, eller som kjører snowboard selv, vet manat disse reglene som oftest blir helt glemt. Ved de fleste skianleggutføres kun stikkprøver, eller ingen kontroller i det hele tatt. Mange snowboardere synes den er i veien, og skjønner ikke vitsen medpåbudet. Det er jo ikke en utløserbinding på et snowboard !

En annen side av saken er at de fleste leashene som leveres med bindingene,rett og slett er for korte til å fungere slik intensjonen er. Burtons leasher kun 15 cm. lang og tas av når stroppene løsnes. Dette er i følgeskivett-reglene ikke en godkjent leash, men kun laget for å tilfredsstilleregelen. Men også andre produsenters leasher er i korteste laget for åtilfredsstille kravet som ligger i reglene om at brettet skal kunne bæresmed leashen festet til leggen. Så det synes som om det hersker ulikeoppfatninger om hva vitsen med leash er mellom produsentene og skianleggene.

Leash-juks

Kreativiteten skorter det heller ikke på, når det kommer til omgangen medleash-påbudet. Mange fester leashen rundt leggen , og til skoremen på tåa,slik at man tilsynelatende bruker den. Slik praksis og «fuckleash»-holdningene blant snowboarderne er ansvarsløs sier Rødven. Hanoppfordrer til å tenke seg litt om før man velger å ikke bruke leash.Konsekvensene kan være fatale.

LIVSFARLIG: Det kan være fatalt å ikke bruke fangrem (leash.