Hvorfor bruke fangrem?

Leashen - eller fangremma - er påbudt, står det skrevet i norske skianleggs skivettregler. Påbudet synes kanskje meningsløst for de fleste snowboardere og «hva er vitsen ?», spør de fleste. Her får du svaret.

- Snowboardere har som alle andre i et skianlegg et ansvar for å ikke skade andre i anlegget, sier Ole Andreas Rødven, leder for norske skiheisers forening. Han forteller at dette ikke er en lite gjennomtenkt «tante-regel«, men et konkret skadeforebyggende tiltak.

Hensikten er at brettet ikke skal mistes når det tas av og på - eller når det bæres. For at en fangrem skal fungere, må den være relativt lang og festes over kneet sånn at den ikke bare er til irritasjon.

Et brett blir til en livsfarlig gjenstand hvis det mistes og får skli ukontrollert ned gjennom bakken.

Snowboardere får finne seg i å bruke leash, på samme måte som enhver skikjører, eller telemarkkjører bruker stropper og stoppere. Det handler om å ta ansvar for andres sikkerhet.

Mye dårlig på markedet

Alle som har vært i et skianlegg, eller som kjører snowboard selv, vet at disse reglene som oftest ikke følges. Ved de fleste skianlegg utføres kun stikkprøver, eller ingen kontroller i det hele tatt.

Mange snowboardere synes den er i veien, og skjønner ikke vitsen med påbudet.

En annen side av saken er at de fleste leashene som leveres med bindingene, rett og slett er for korte til å fungere slik intensjonen er. Burtons leash er kun 15 cm. lang og tas av når stroppene løsnes.

Dette er i følge skivett-reglene ikke en godkjent leash, men kun laget for å tilfredsstille regelen.

Men også andre produsenters leasher er i korteste laget for å

tilfredsstille kravet som ligger i reglene om at brettet skal kunne bæres med leashen festet til leggen.

Juks

Kreativiteten skorter det heller ikke på, når det kommer til omgangen med leash-påbudet. Mange fester leashen rundt leggen, og til skoremen på tåa, sånn at man tilsynelatende bruker den. Slik praksis og «fuck leash»-holdningene blant snowboarderne er ansvarsløs sier Rødven. Han oppfordrer til å tenke seg litt om før man velger å ikke bruke leash.

Konsekvensene kan være fatale.