Idretten vil ha en president fra egne rekker

Fristen for melde inn kandidater til styrevervene i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité gikk ut i begynnelsen av uken. Nå begynner drakampen i valgkomiteen, men en ting står klart etter helgens ledermøte i Sandvika: Idretten vil ha en president fra egne rekker.

Den som klarest ga uttrykk for det på idrettens ledermøte var lederen i Akershus Idrettskrets, Harald Skoglund.

- Jeg vil ikke si noe om verken Kjell O. Kran eller Jan Petersen, som er kastet fram som aktuelle kandidater til presidentvervet, men en ting må stå klart, og det er at det ikke er noen rettrettstilling å være leder i Norges Idrettsforbund, sa Skoglund etter at valgkomiteens leder, Håvard Størseth hadde redegjort for komiteens arbeid til nå - og ikke minst framover.

- Noen vil ikke ha noen personfokusering nå, og det får vi respektere, men dersom vi ikke kan diskutere personer, så må det gå an å diskutere hvilke egenskaper vi mener en president i Norges Idrettsforbund bør ha, sa Skoglund.

Åpen debatt

Rolf Nyhus, som er leder i Oslo Idrettskrets, kom med en appell om å få til en åpen debatt om både personer og saker før idrettstinget i Ålesund i begynnelsen av mai neste år.

- Det må være fint at vi snakker om hverandre, for vi trenger debatt også om ledervervet, sa Rolf Nyhus til NTB.

Han var selv i fokus ved forrige korsvei, da han tok opp kampen mot Arne Myhrvold om presidentjobben i idrettsforbundet. Nyhus tapte, men er på ingen måte sår av den grunn.

- Jeg synes det var morsomt, selv om den virkelige valgkampen ikke varte mer enn i tre uker. Arne Myhrvold sa til meg etter at det hele var avgjort at han ikke likte seg særlig godt slik valgkampen var blitt ført, men det forstår jeg ikke, sa Nyhus.

Føringer

Håvard Størseth sa at det er kommet inn mange forslag til valgkomiteen, både på president, visepresidenter og styremedlemmer, men han ville ikke komme med noen navn.

Noe merkelig, for tidligere i uken ga han navn til NTB. Det er klart at det er kommet konkrete forslag både på skipresident og idrettsstyremedlem Jan Jensen, og på generalsekretæren i Oslo Idrettskrets, tidligere stortingspresident og skøytepresident Børre Rognlien.

- Selv om fristen er gått ut er ikke døren til valgkomiteen stengt, for det er lenge til vi kommer til å avslutte vårt arbeid. Målet er å ha klar en innstilling innen utgangen av januar, sa Størseth.

Han sa også at det er snakket mye om at den neste presidenten i idrettsforbundet må være litt av en strateg.

- Mange har nevnt det på dette ledermøtet i Sandvika, og det må være en føring for oss i komiteen, sa han. Størseth la altså ikke skjul på at de tankene og meningene som er kommet fram i Sandvika de to siste dagene vil ligge til grunn for valgkomiteens videre arbeid.

(NTB)