- Idrettsfolk blir lurt

- Alle klubbforsikringene i dagens Idretts-Norge er for dårlige. Og jeg kaller ikke lisensene som forbundene utsteder for forsikringer. Jeg kaller dem å lure folk, sier Morgan Andersen, leder i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon), til Dagbladet.

- Det finnes mange gode forsikringer på markedet, men ingen av disse blir tilbudt gjennom de forskjellige forbundene. Derfor har NISO fått laget sin egen fullverdige forsikring, som er tilpasset idretten. Bare NISO-forsikringen ivaretar utøveren på alle nivåer. Forsikringen godkjennes også uten legesjekk, og kommer i tillegg til eventuelle utbetalinger fra det offentlige, sier Morgan Andersen.

NISO-forsikringen koster mellom 1500 og 30000 kroner i året.

- Den dyreste forsikringen gir tre millioner kroner i dekning på alt, det være seg død, invaliditet, ulykke eller sykdom. Forsikringen dekker også midlertidige og varige avbrudd, og gjelder 24 timer i døgnet, sier Morgan Andersen.

For å få til bedre forsikringsordninger for de aktive, har NISO satt i gang et arbeid gjennom LO og NHO overfor myndighetene. Organisasjonen jobber også for å komme ansvarsfraskrivelsen fra den nasjonale og internasjonale OL-komiteen til livs.

- For å kunne delta i sommer- eller vinter-OL, må utøveren først skrive under på at han eller hun fratar NOK eller IOC for alt økonomisk ansvar.

Også i alpint blir utøverne tvunget til å ta ansvaret sjøl. Hvis noe skjer med for eksempel Lasse Kjus i et alpintrenn, må han bære det økonomiske ansvaret sjøl, sier Morgan Andersen.

Per i dag har ca. 170 idrettsutøvere tegnet forsikring gjennom NISO. Det tallet er stadig stigende.