Idrettspresidenten refser generalsekretæren

Tove Paule reagerer på Olympiatoppen-utspill.

Idrettspresident Tove Paule sier at hun har full tillit til toppidrettssjef Jarle Aambø. Hun sier også at idrettsstyret ønsker å styrke Olympiatoppen.

Generalsekretær Inge Andersen gikk knallhardt ut mot Olympiatoppen i VG torsdag. Han kom med ramsalt kritikk av systemet og rammet særlig toppidrettssjef Jarle Aambø. Andersen hevdet at han hadde ryggdekning i presidentskapet i Norges idrettsforbund og olympiske komité (NIF) for utspillet sitt.

- Vi har reagert overfor Inge Andersen, for vi mener at timingen er dårlig og at innholdet burde vært formulert på en annen måte. Dette bør ikke gjenta seg, sier Paule til VG i en kommentar til Andersens utspill.

Hun understreker at idrettsstyret ikke har noen mistillit til Jarle Aambø.

- Det er synd hvis dette blir oppfattet som om det er en ren personalsak mot Aambø, sier Tove Paule.

Torsdag kveld gikk også 19 særforbund kraftig ut mot Inge Andersen og det utspillet han kom med i torsdagens VG.
Pengestrømmen 

- Allerede i mai vedtok idrettsstyret å se på pengestrømmen. Vi vet veldig lite om jobben Olympiatoppen gjør og hvordan midlene brukes, sier Paule som forteller at presidentskapet i NIF hadde et møte med toppidrettssjefen i slutten av juni. Bakgrunnen var søknaden fra Olympiatoppen om 2,5 millioner kroner i ekstrabevilgninger.

- Vi hadde en million kroner å gi og ba derfor om en prioritert liste. Den har vi ennå ikke fått, sier Tove Paule til VG.

TAR DET INTERNT: Idrettspresident Tove Paule reagerer på utspillet til generalekretær Inge Andersen om Olympiatoppen. Foto: BIRTE ULVESETH/SCANPIX
TAR DET INTERNT: Idrettspresident Tove Paule reagerer på utspillet til generalekretær Inge Andersen om Olympiatoppen. Foto: BIRTE ULVESETH/SCANPIX Vis mer

Hun forteller også at Aambø ble stilt mange spørsmål på møtet med de tre NIF-presidentene. Det var spørsmål som gikk på den generelle driften av Olympiatoppen, både saklige og kritiske spørsmål.

Paule understreker at intensjonen med prosessen er å se på hvordan Olympiatoppen kan styrkes og hvordan idrettsstyret kan bidra til det.
Ingen kommentar
Inge Andersen, generalsekretæren i NIF, ønsket torsdag kveld ikke å kommentere uttalelsene til idrettspresident Paule.

- Jeg respekterer idrettspresidentens ord i saken, sa han til avisen etter en liten tenkepause.

Visepresident Odd-Roar Thorsen var torsdag kveld i kontakt med Jarle Aambø. Toppidrettssjefen skal ha vært lettere rystet over oppslaget i VG og den kritikken som ble reist fra generalsekretærens side.

Thorsen sier han informerte Aambø om idrettsstyrets syn som går på det primære ønsket om å få en oversikt over pengestrømmen i norsk toppidrett.

- Vi har ambisjoner om å bli et godt politisk støtteapparat for Olympiatoppen, slik at den skal ha det beste grunnlaget for å gjøre jobben sin. Jeg gjorde det også helt klart overfor Jarle Aambø at idrettsstyret aldri har vært i nærheten av mistillit mot ham, sier Odd-Roar Thorsen til VG.

(NTB)

FÅR STØTTE: Jarle Aambø får støtte av idrettspresident Tove Paule.