- IKKE LIVSTID: Idrettspresident Børre Rognlien er ikke for verken livstudsutestengelse eller et dopingamnesti. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
- IKKE LIVSTID: Idrettspresident Børre Rognlien er ikke for verken livstudsutestengelse eller et dopingamnesti. Foto: Berit Roald / NTB ScanpixVis mer

Idrettspresidenten tror ikke på dopamnesti

Til tross for de nye, knalltøffe reglene.

(Dagbladet): Forrige uke sa idrettspresident Børre Rognlien at i løpet av januar kommer alle som er ansatt i norsk idrett sammen med topputøverne til å måtte underskrive på kontrakter, der de bekrefter at de vil følge de verdier og regler norsk idrett er tuftet på.

De må også skrive under på at de tar avstand fra doping, og at de ikke verken tidligere eller nå har vært involvert i noe som har med doping å gjøre.

Håper skandalene hjelper
I forbindelse med de nye retningslinjene, som kommer i kjølvannet av Steffen Kjærgaards dopinginnrømmelse og Vukicevic-saken, ba Dagbladet Rognlien svare på disse spørsmålene:

- Er det blitt vanskeligere å jukse med dop i norsk idrett i løpet av 2012?

- Ja, vi får håpe det. Forhåpentligvis kommer det noe godt ut av de sakene vi har hatt nå. Det har i hvert fall ikke vært mangel på pressedekning rundt dette.

- Kommer Norge i nær framtid til å la seg representere med dopingdømte utøvere i VM eller OL?

- Heldigvis er det veldig få slike utøvere, så dette er et marginalt spørsmål. Uansett er det to viktige hensyn å ta: Det ene går på tilliten til idretten og dens renomme, mens det andre går på utøverens rettssikkerhet og hensyn til enkeltmennesket. I samfunnet generelt er det sånn at man gis en ny sjanse når man har sonet sin straff. Sånn sett er livstidsstraff feil. Det viktigste for oss er at vi må være klare på at vi må straffe de som jukser enda hardere enn det vi gjør nå.

- Ikke amnesti
- Er det aktuelt med et amnesti for trenere, ledere og utøvere som nå blir rammet gjennom de nye kontraktene og retningslinjene — og kan noen likevel få komme tilbake ved å innrømme jukset de har vært med på?

- Vi har ikke diskutert et generelt amnesti. Hver sak er forskjellig og vi må ta én og én sak av gangen. Kjærgaard-saken er foreksempel 10-15 år gammel, og der har et generelt amnesti ingen hensikt.

- Hva har Dagbladets og andre mediers opprulling og påfølgende etikkdebatt betydd for norsk idrett?

- Det er positivt at mediene er opptatt av etikken i idretten. Det betyr at det er store forventinger til idretten. Når det er sagt, så syns
jeg disse sakene etter hvert er tatt ut av sine proporsjoner. Vi har to millioner medlemmer, og representerer et gjennomsnitt av den norske befolkningen. Vi har i snitt bare 12-14 dopingdommer i året, og sånn sett får volumet på mediesakene dette til å framstå som et mer omfattende problem enn det er.

- Men ikke alle sakene hadde blitt kjent om det ikke var for media?

- Det er riktig. Kjærgaard-saken kommer nok mer som en konsekvens av etterforskningen rundt Armstrong og hans lag, men Vukicevic-saken har jo åpenbart sitt utspring i media, og det må vi være takknemlige for.

- Har egne regler
- Kan Friidrettsforbundet lære noe av hvordan Cykleforbundet har forholdt seg til sin dopingsak?

- Fra vårt synspunkt har begge særforbund opptrådt korrekt og reagert raskt. De har begge demonstrert hva norsk idrett står for, og begge har konferert med NIF fortløpende.

- Styres norsk idretts etikk og moral bare av det regelverket som Antidoping Norge forvalter?

- Nei, selvfølgelig ikke. Vi har et eget lovverk som vedtas på idrettstinget. Både holdninger og konkrete saker defineres av idrettstinget. Antidoping er bare en del av det verdiarbeidet vi driver med. I går var det kampfiksing som var på dagsorden.

- Så du føler ikke at Friidrettsforbundet gjemmer seg bak Antidoping Norges behandling av Vukicevic-saken?

- Nei, vi må puste med magen her. Saken er til vurdering hos Antidoping Norge, og vi må gi dem tid til å gjøre jobben sin. Selv om media har dårlig tid, betyr ikke det at vi også har det. Ting må gjøres i riktig rekkefølge.

- VG skrev onsdag at Idrettsforundet har en tett dialog med Antidoping Norge om saken. Er det med andre ord feil?

- Generelt har vi god dialog med Antidoping Norge. Men det er  ukjent for ledelsen i NIF at de har konkludert i Vukicevic-saken. Vi 
avventer isteden deres behandling . NIF har et eget  lovverk  og kan derfor vurdere saken når Antidoping Norge er ferdige med sin behandling. Ingen i ledelsen hos oss kjenner til kilden VG refererer til.