Idrettsstudenter utvist etter fyll

Rundt 20 studenter ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på Lillehammer er utvist fra all trening i to uker etter fyll sist helg.

Studentene skulle feire at vintersesongen var over, men gjorde det med alkohol framfor «boller og brus», til tross for at det i skolens reglement klart kommer fram at brudd på alkoholforbudet medfører utvisning.

Blant de rundt 20 utviste elevene er det flere under 18 år.

Under 18 år

-  Alle har brutt skolens reglement, men de under 18 år har i tillegg vært involvert i lovbrudd, enten de har fått kjøpt øl selv eller fått andre til å gjøre det for dem, bekrefter daglig leder og assisterende rektor ved NTG, Kai Arne Ringen, overfor Dagbladet.

NTG tilbyr en videregående utdanning til idrettsungdom i alderen 16- 19 år på fire skoler i landet. På Lillehammer har de et idrettslig opplegg for idrettene hopp, håndball, ishockey, kombinert, langrenn, skyting og skiskyting.

Foreldrene glade

-  Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter at utvisningene. Ikke minst fra foreldrene, som synes det er bra at vi tar grep når slike triste ting skjer, sier Ringen til Dagbladet.

-  Hvordan ble festingen avslørt?-  Det har ikke vært noen razzia fra vår side, men noen har observert NTG-studenter drikke øl, og så har ryktene begynt å gå. Framfor å starte noen etterforskning har vi appellert til ærlighet og tillit. Vi er ikke ferdig med hele runden ennå, så det kan hende vi ender opp med flere utvisninger, sier Ringen til Dagbladet.

Studentene er bare utvist fra skolens treningsopplegg i to uker, ikke fra ordinær undervisning .

REAGERTE: Rektor ved NTG, Kai Arne Ringen, reagerte med å utvise idrettselever fra trening da fylleepisodene ble avslørt.