Idrettsstyret delt i OL-saken

Knapp seier for OL-entusiastene.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) går inn for at Norge og Tromsø søker vinter-OL i 2014. Idrettsstyret behandlet Tromsøs søknad for annen gang i dag, og det var et knepent på flertall på sju som gikk inn for at søknaden ikke skulle stoppes nå. Fem av idrettsstyrets medlemmer med presidenten selv, Karl-Arne Johannessen i spissen, gikk inn for at styret burde vende tommelen ned og si nei.

De andre som stemte mot en OL-søknad fra Tromsø var Børre Rognlien, Tove Paule, Arvid Sulland og Geir Kvillum.

- Vi som utgjør mindretallet mener at usikkerheten rundt etterbruken er for stor til at vi bør gå videre med søknaden. Nå ble det vedtatt at vi likevel skal gå inn for å søke, men det er helt på det rene at etterbruken blir en stor utfordring, sa idrettspresident Karl-Arne Johannessen til NTB i en pause i dagens idrettsstyremøte, da han også holdt en pressekonferanse om OL-saken.

- Vi i dette styret ønsker å vise at det skal være høyt under taket og full åpenhet i arbeidet vårt. Derfor har vi også villet markere at det er nyanser og uenighet innad i styret i behandlingen av denne saken, sa Johannessen på møtet.

Brette opp ermene

- Nå, når dette vedtaket er gjort, må vi brette opp ermene og jobbe sammen i den videre prosessen, sa Johannessen.

Idrettsstyret har sagt sitt, og nå er det opp til politikerne om det virkelig kommer noen OL-søknad fra Tromsø. Innen årsskiftet må det politiske Norge bestemme seg for om det skal gis statsgaranti til et eventuelt OL-arrangement i 2014. Saken kommer trolig opp til behandling i Stortinget i oktober eller november.

Om politikerne kommer til å bli påvirket av at det var et delt idrettsstyre som gikk inn for å fremme søknaden gjenstår å se. Ingen av de styremedlemmene NTB var i kontakt med ville gi noen kommentarer til det punktet.

- Når det gjelder den politiske debatten, tror jeg nok vi skal kunne kloke måter å bidra i den debatten på også, sa Johannessen, som kunne fortelle at idrettsstyret hadde brukt halve dagen på behandlingen av den reviderte søknaden fra Tromsø.

- Vi har snudd hver stein og virkelig behandlet denne saken grundig. Dessuten har vi i vår behandling konsentrert oss om den idrettspolitiske dimensjonen, sa idrettspresidenten.

Lokal dimensjon

- Det er ikke bare Tromsø som sliter med etterbruken. Det er noe vi ser hos alle som søker om og får arrangere OL, men jeg mener vi burde tatt sjansen på å fremme en søknad fra Tromsø med anlegg som er dimensjonert ut fra det lokale behov - og ikke med anlegg dimensjonert ut fra det Den internasjonale olympiske komiteen (IOK) vil ha, sa Børre Rognlien til NTB.

Han, som er de ansattes representant i styret, gikk mot Tromsøs OL-søknad, først og fremst på grunn av den store usikkerheten rundt etterbruken.

- Dersom det bygges anlegg til to milliarder kroner, så vil Tromsø måtte punge ut med 100 millioner kroner i året i etterbruksmidler, sa Rognlien videre.

Fra Kulturdepartementet har idrettsstyret fått vite at det kommer til å bli brukt 415 millioner fra spillemidlene i forbindelse med et eventuelt OL i Tromsø i 2014. Dette har idrettsstyret akseptert, men i søkerprosessen kan ikke idrettsforbundet bidra, ikke med fem øre.

- NIF kan ikke bidra med noen midler i forbindelse med søkerprosessen, og det skal heller ikke brukes spillemidler i denne prosessen, slo Johannessen fast.

(NTB)