Idrettsstyret klaget inn for OL-jobben

Til lovutvalget.

Idrettskretsene i Troms og Finnmark samt Norges Ishockeyforbund klager i brevs form idrettsstyret inn for lovkomiteen.

Idrettsstyret fikk en kopi av brevet til sitt møte i Drammen tirsdag og onsdag. I brevet blir lovkomiteen i Norges Idrettsforbund (NIF) bedt om å vurdere idrettsstyrets rolle i OL-saken.

- Det går på styrets fullmakter, om styret har gått ut over sine rammer, om styret har vært forledet og slike ting. Lovutvalget får svare på dette, sier idrettspresident Tove Paule.

Hun legger til at det var idrettsstyret som vedtok å søke OL i 2018. Det var idrettsstyret som bestemte at Tromsø skulle være norsk kandidatby, og hun mener det derfor må være naturlig at idrettsstyret også valgte å snu i saken.

- Ønsker initiativtakerne bak brevet omkamp om en eventuell norsk OL-søknad med Tromsø som kandidat?

- Punktet om omkamp er tonet kraftig ned i det brevet som er sendt ut i forhold til det opprinnelige utkastet jeg har sett, sier Børre Rognlien som er nestleder i idrettsstyret. Han så det opprinnelige brevet som leder av Oslo Idrettskrets.

- Eieren av Tromsø 2018 har tilkjennegitt at denne saken er et tilbakelagt stadium, sier Odd-Roar Thorsen som også er nestleder i idrettsstyret og tidligere styremedlem i søkerkomiteen for Tromsø-OL.

- Lei denne saken

Idrettsstyret klaget inn for OL-jobben

- Idretts-Norge begynner rett og slett å bli litt lei av denne saken nå. Det viser alle de reaksjonene jeg har fått i etterkant av vårt møte 6. oktober. Mange gir uttrykk for at de vil komme seg videre og legge denne saken død, sier Tove Paule til NTB.

Hun sier at hun håper at også en del av de andre aktørene som har engasjert seg sterkt i Tromsø 2018, ser det formålstjenlig å se på sin rolle i det spillet som pågikk før idrettsstyret fattet sitt endelige vedtak i saken.

Det som er klart er at Tromsø 2018 hadde sitt siste styremøte forrige tirsdag. Der foreslo styret overfor eierne at selskapet blir avviklet.- I og med at idrettsstyret sa nei til å søke om OL i Tromsø 2018 på sitt møte 6. oktober, var det ikke noe å jobbe videre med. Styret i søkerkomiteen ble avviklet uten dramatikk, sier Odd-Roar Thorsen som var NIFs representant i Tromsø 2018.

Nye retningslinjer

- Nå må vi ta lærdom av det som er skjedd. Det er ingen tvil om at vi må nedfelle retningslinjer for slike prosesser. For ettertiden tror jeg nok idretten må samle seg om en kandidat, for på den måten å skape en vinner med en gang. Det må ikke skje som nå gjennom en bykamp med to tapere, sier idrettspresident Paule.

Hun legger til at det kan bli aktuelt å fremme en lovsak før idrettstinget i 2011, der det blir foreslått at det er idrettstinget som skal avgjøre om og når Norge skal søke OL. Det blir også foreslått at idrettstinget skal avgjøre hvem som skal være norsk kandidatby.

- De erfaringene vi har gjort i saken rundt Tromsø-OL må vi nedfelle skriftlig, slik at de som kommer etter oss kan lære noe av dette, mener Paule.

Hun sier også at det nå må være riktig at Norge tar en pause i å søke OL. Det mener hun også må gjelde ungdoms-OL, der Den internasjonale olympiske komité (IOK) ikke godtok en statsgaranti med forbehold. Dermed er ikke lenger Lillehammer kandidat til å få ungdoms-OL i 2012.

KLAGET INN: - Det går på styrets fullmakter, om styret har gått ut over sine rammer, om styret har vært forledet og slike ting. Lovutvalget får svare på dette, sier idrettspresident Tove Paule om klagen på idrettsstyret. Foto: ERLEND AAS/SCANPIX
KLAGET INN: - Det går på styrets fullmakter, om styret har gått ut over sine rammer, om styret har vært forledet og slike ting. Lovutvalget får svare på dette, sier idrettspresident Tove Paule om klagen på idrettsstyret. Foto: ERLEND AAS/SCANPIX Vis mer

(NTB)