Idrettstopper gjort til latter av Terje Bogen

Da idretten stilte betingelser for å fortsette samarbeidet med Sponsor Service i 1999, ble idrettstoppene latterliggjort av Terje Bogen.

- Det var viktig at vi brøt samarbeidet, sier idrettspresident Kjell O. Kran til Dagbladet.

Idrettspresidenten tror de økonomiske konsekvensene for norsk idrett ville vært langt alvorligere om samarbeidet hadde fortsatt.

- Vi ønsket sterkt at pengene skulle rett til idretten. Hvis et særforbund klarte å skaffe sponsor selv, ville vi ikke at Bogen og Sponsor Service uansett skulle få 25 prosent i provisjon. Ingen liker vel å gi bort 250 000 hvis de kan få en million, sier Kran.

Nektet innsyn

Norges Idrettsforbund krevde videre at inntektene til Sponsor Service skulle periodiseres per måned eller kvartal, samt fullt innsyn og kontroll over egne avtaler. Idretten kunne heller ikke akseptere at Bogen forsynte seg med en provisjon på opptil 25 prosent i tre år hvis et særforbund brøt samarbeidet. Grunnlaget for et slikt krav fra Bogen var at Sponsor Service måtte få igjen for å ha bygd opp en idrett. Norges Ski-skytterforbund måtte eksempelvis punge ut med store beløp i en lang periode etter at de brøt med Sponsor Service.

Får støtte

- Generalsekretær Ivar Egeberg skrev et brev til Bogen hvor han fremmet våre krav. Bogen karakteriserte dette som noe av det latterligste han hadde sett i hele sitt liv. Dette var også grunnen til at vi startet vårt eget selskap, onTarget, som driver på idrettens premisser, sier Kjell O. Kran.

Idrettsforbundet har solgt seg ned i onTarget fra en eierandel på 60 til 24 prosent.

Største eier ved siden av Nif er Norsk Tipping og Gyro (Petter Sandberg). Blant investorene er også Christian Ringnes og Einar Chr. Nagell-Erichsen som begge har vært med i Sponsor Service.

- onTarget skaffet norsk idrett 43 millioner i fjor; det er dobbelt så mye som vi har fått fra Sponsor Service. Det meste av dette går til Olympiatoppen. Neste år håper vi å kunne overføre 60 millioner til idretten fra onTarget, sier Kran.

Verken presidenten eller hans forbund har fått noen negative tilbakemeldinger fra næringslivet etter sponsor-tragedien.

- En rekke av våre sponsorer har kontaktet oss, gitt oss støtte og sagt at de ønsker å være med videre. De fleste lurer veldig på hvor Bogen har gjort av pengene deres, sier Kran.

Hoverer ikke

Kjell Kran var i mange år konsernsjef i Sparebanken NOR og har opplevd mange eksempler på at ingen selskaper kan «vokse inn i himmelen».

- Det gjelder å passe på likviditeten. Det gjelder både som privatperson og som firma. Jeg pleier å gi følgende råd i vanskelige tider: Skaff deg en skikkelig økonomidirektør og sørg for god likviditetsstyring.

- Burde idretten brutt med Terje Bogen på et tidligere tidspunkt?

- Nei, det ser jeg ingen grunn til. Bogen har gjort enormt mye bra ved å tilføre idretten flere hundre millioner kroner. Selv om f.eks. håndball nå mister tre millioner og får et kjempeproblem, er det ikke verre enn at de kan komme seg ut av problemene. Idretten totalt har tross alt en omsetning på 1,8 milliarder kroner. Kjell Kran vil presisere at ingen har grunn til å dømme Terje Bogen for noe som helst før alle tall er kommet på bordet. Han bruker et eksempel fra sin tid som konsernsjef for å illustrere:

- Jeg husker hvordan Kredittilsynet kom med påbud overfor oss om å ta avskrivninger ned til null kroner. Hadde vi fulgt det, ville vi gått konkurs. Derfor nektet vi og i oktober i fjor var banken verdsatt til 27 milliarder. Kredittkassen og DnB fikk åtte og seks milliarder i statsstøtte, mens vi måtte låne en milliard til 13 prosent rente. Hvis jeg hadde forlatt banken og fulgt Kredittilsynet, ville ikke banken eksistert i dag, sier Kran.

- Hva slags råd vil du nå gi særforbundene som har tapt penger på konkursen?

- De bør kontakte de firmaene som har støttet dem, etablere dialog og tillit som gjør det mulig for dem å opprettholde samarbeidet. Jeg tror ikke noen lenger vil akseptere å samarbeide etter det konsept som Sponsor Service hadde, sier Kjell O. Kran til Dagbladet.

SKEPTISK: - Jeg tror ikke noen lenger vil akseptere å samarbeide etter det konsept som Sponsor Service hadde, sier idrettspresident Kjell O. Kran. Her på vei ut fra sitt kontor på Ullevaal stadion i går.