- Ikke sett så nøye på saken

Redaksjonelt ansvarlig for Håndballmagasinet Terje Anthonsen tar ikke avstand fra innholdet i «Den store Anja-testen». - Jeg kjenner ikke så nøye til det som står i saken. Du får snakke med journalisten som skrev artikkelen, sier Anthonsen til Dagbladet.

Ifølge president Tor Lian er Anthonsen ansvarlig for det redaksjonelle stoffet som står på trykk i forbundets offisielle organ Håndballmagasinet.

- Jeg er ikke ansvarlig. Det er arbeidsutvalget i NHF som har det redaksjonelle ansvar, sier Terje Anthonsen.

- Lian sier du har ansvaret?

- Lian vet like godt som jeg at ansvarsforholdet ligger hos arbeidsutvalget i NHF.

- Hvorfor har dere laget «Den store Anja-testen»?

- Vet ikke, spør journalisten som skrev stoffet.

- Hva synes du om testen?

- Jeg har ikke sett så nøye på den.

- Hvordan tror du Anja oppfatter artikkelen?

- Hun bør ta den med et smil.

- Er det god takt og tone å framstille Anja som en person som stjeler, sniker og lyver?

- Det vil jeg ikke svare på, sier Anthonsen.