Ingen erstatning

Sommeren 1994 landet Espen Bredesen på nakken under trening med hopplandslaget i Turnhallen i Oslo. Selv om skaden ødela resten av hoppkarrieren hans og plager ham fortsatt, fikk han aldri noen erstatning. Nå er saken avsluttet.

- Ingen er ansvarlig for at jeg ble skadd under trening med landslaget, verken Skiforbundet eller forsikringsselskapet. Det synes jeg er betenkelig, sier Espen Bredesen til Dagbladet.

Varig mén

Nakkeskaden for 10 år siden har gitt ham varig mén.

- Smertene kommer og går, men jeg klarer å leve med dem. Nå slipper jeg jo å sitte i tilløpsstilling. Seinest fredag var jeg til behandling, sier Espen Bredesen.

Prolaps i nakken

Før nakkeskaden var han både blitt verdensmester, OL-mester og v-cupvinner. Etter prolapsen i nakkevirvelen fikk han aldri til hoppingen på samme måten.

- Skiforbundet, som var arbeidsgiveren min da jeg ble skadd, krevde hele tida at jeg skulle være best. De forlangte både at jeg skulle hoppe i fallskjerm, klatre i fjellet, kjøre motorsykkel og turne. Da jeg ble skadd, viste det seg at skilisensen ikke dekket noen verdens ting, sier Espen Bredesen.

Ødela hoppkarrieren

Selv om nakkeskaden ødela hoppkarrieren hans, vil han ikke gå videre med saken til rettsvesenet.

- Derimot ønsker jeg å sette lys på den, slik at andre slipper å oppleve det samme som jeg har vært igjennom. Selv fikk jeg aldri vite at jeg måtte tegne egne forsikringer i tillegg til skilisensen når jeg var med på landslaget. Det synes jeg også er alvorlig, sier Espen Bredesen.

Hjelp av NISO

Etter det første avslaget fra forsikringsselskapet gikk han til NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon), som hjalp ham med advokat.

- Her kom den beste skihopperen i verden, som alle elsket og tjente penger på, og ba om hjelp. Da han ble skadd, var det ingen som brydde seg om ham. Vi syntes det var for galt at et forbund som fikk så mye kreditt og inntjening på prestasjonene hans, ikke engang sørget for at han var forsikret, sier tidligere NISO-leder, nå klubbdirektør i Lyn, Morgan Andersen.

Mange spørsmål

NISOs forsikringsadvokat Terje Scavenius fulgte opp saken overfor forsikringsselskapet og skiforbundet.

- Det er viktig at folk som yter en innsats for Norge, blir forsikret. Espen var verdens beste skihopper da han ble skadd, og kom aldri tilbake etter skaden. Spørsmålet var om han hadde rettigheter, om han gjorde en jobb for Norge og om det var en yrkesskade han pådro seg i Turnhallen? I så fall hadde han rett til erstatning, sier Terje Scavenius til Dagbladet.

- Ikke arbeidstaker

Selv mener han svaret er ja på alle tre spørsmålene.

- Espen gjorde helt klart en jobb for Norge, blant annet ved å være frontfigur for hopplandslaget både før, under og etter OL på Lillehammer. Spørsmålet om han skulle hatt yrkesskadeerstatning, har pågått i fire år. Verken forsikringsselskapet eller Skiforbundet anså ham som arbeidstaker da han ble skadd. Vi mener noe annet. For å være arbeidstaker trenger du ikke å ha lønn. En arbeidsavtale behøver nødvendigvis heller ikke å være skriftlig, sier advokat Terje Scavenius.

Ikke som fotballspillerne

Knut Risa, advokat for forsikringsselskapet, sier til Dagbladet at saken er «et mangehodet troll».

- Det avgjørende er at Espen Bredesen ikke var arbeidstaker i Skiforbundet da skaden inntraff. Han var ikke ansatt, som er helt vesentlig for å få yrkesskadeforsikring. En fotballspiller i Lillestrøm har en ansettelseskontrakt, og er arbeidstaker. Han får betalt av LSK for å spille fotball, og ville fått yrkesskadeerstatning i en tilsvarende situasjon. Espen Bredesen fikk ikke betaling av skiforbundet for å hoppe, og får ingen yrkesskadeforsikring, sier advokat Knut Risa.

- Ikke riktig

Det med pengene vurderer Espen Bredesen annerledes enn forsikringsadvokaten.

- Vi fikk løperstipend på 5000 kroner i måneden, men tok ut pengene som lønn. At det het stipend, synes jeg ikke betyr noe, sier Espen Bredesen.

Skiforbundet bekrefter

Skiforbundet bekrefter at landslagshopperne ikke er arbeidstakere når de representerer Norge.

- Det er riktig at løperne ikke har noen arbeidsavtale. Samtidig er dette en veldig komplisert sak. Nylig har det kommet en 500 siders offentlig utredning om arbeidsskadeforsikring, hvor også idretten er behandlet. Der er det ingen ensidig definisjon på hva som er arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Skiforbundets organisasjonssjef, Truls Jahnsen.

Espen Bredesen-saken ønsker han ikke å kommentere.

- Den håndteres av Bredesen og forsikringsselskapet, sier Jahnsen.

Ny ordning

Skiforbundet jobber hele tida med å forbedre løperlisensene.

- Det nye fra og med 2003/2004-sesongen er at landslagsløperne ikke lenger må sørge for å betale skilisensen sin selv. Nå står det i utøverkontraktene at Skiforbundet besørger den lisensen. Forsikringer utover lisensen må utøverne tegne selv, sier generalsekretær Kristin Felde til Dagbladet.

VARIG MÉN: Nakkeskaden han fikk for 10 år siden har gitt OL -og verdensmester Espen Bredesen varig mén.<br>-Smertene kommer og går, sier han til Dagbladet.