- Ingen kan dømmes som drapsmenn

Havnås forsvarer hardt ut mot strenge straffekrav

Advokat John Christian Elden mener ingen av de tiltalte i Nokas-saken kan dømmes for drapet på politiførstebetjent Arne Sigve Klungland.

Dermed er det et hav av avstand fra aktors straffekrav og den straff forsvarerne mener er naturlig.

-Aktoratet plikter å bevise den enkeltes skyld. Jeg skal bare påpeke det som ikke er bevist. Da vinner jeg, sa en sjølsikker advokat Elden. Han tok et generaloppgjør med aktoratets strenge straffekrav også på vegne av forsvarerne til de andre tiltalte.

Elden viste til både rettspraksis og menneskerettsregler for å dokumentere at det er feil å dømme de tiltalte etter prinsippet en for alle, alle for en.

Aktoratet krever 21 års fengsel for Erling Havnå og 18 år for flere av de andre, samtidig som fem kreves fengslet på ubestemt tid ved å bli dømt til forvaring.

Drapsmannen ikke tiltalt

Aktoratet mener ranerne måtte regne med at liv kunne gå tapt når de utstyrte seg med flere automatvåpen og over 1000 skarpe skudd. Advokat Elden hevder at retten kun kan utmåle straff ut fra det som er bevist overfor hver enkelt tiltalt.

-Å dømme ut fra prinsippet en for alle, alle for en, bryter med menneskerettighetene. De tiltalte må plasseres i roller under ranet, og dømmes ut fra det som er bevist, sa Elden.

Han la vekt på at rettssaken ikke handler om drap, den handler om et grovt ran.

-Den som er ansvarlig for drapet, sitter ikke på tiltalebenken, mente Elden.

Han ba retten trekke et klart skille mellom dem som beviselig var på domkirkeplassen, og dem som ikke var der. Elden mener Havnå er troverdig når han hevder at han bare var vaktmann ved bilskiftet i Sørmarka.

-Ingen kan bevise at Havnå var nærmere Stavanger sentrum enn Sørmarka. Havnå sa ja til å være med på et kupp, han ante ikke noe om grovt ran. Han kan bare dømmes for å ha vært med på et tyveri, mente Elden.

Ikke organisert kriminalitet

Han viste til norgeshistoriens største ran inntil Nokas-ranet, der en perifer medvirker bare ble dømt til 10 måneder samfunnsstraff.

-Det strider mot all logikk å dømme Havnå for dødsfølgen, mente Havnås forsvarer. Blant annet viste han til det brutale øksedrapet på ei eldre frelsesarmekvinne i Haugesund.

En av de tiltalte fikk tre år mindre straff enn påstanden mot Havnå, det er helt urimelig, mente advokaten. Han trakk også fram en rekke andre dommer for å illustrere at aktoratet har lagt seg på et straffenivå som ikke harmonerer med norsk rettspraksis.

Elden avviste at Nokas-ranet kan rammes av straffelovens bestemmelse om organisert kriminalitet, som er straffeskjerpende med inntil fem år. Aktoratet mener ranerne må dømmes også ut fra denne bestemmelsen.

Ikke gå Stortinget i næringen!

- Grovt ran uten dødsfølge straffes med fire-fem års fengsel i Norge. En medvirker, for eksempel en sjåfør, får ett-to års fengsel og og en som er med på forberedelsen kan få noen måneder bak murene, mente Elden. Han anklaget aktoratet for å kreve straffer som ikke er hjemlet i norsk rettspraksis.

- De kan gjerne mene at straffenivået er for lavt. Men det kan de ikke mene her i Stavanger tingrett, her må de følge rettspraksis. På Stortinget kan de mene at straffenivået er for lavt, og vedta å skjerpe straffene, sa forsvareren.

Han mente det store pengebeløpet i Nokas-saken, ranerne fikk med seg over 57 millioner kroner, ikke kunne få noen stor innvirkning på straffeutmålingen.