Ingen kommentar, men Kulturministeren følger med

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland lar Idrettsforbundet få ro til å arbeide med de økonomiske problemene, men sier i en pressemelding at hun blir løpende orientert.

Svarstad Haugland ble i går ettermiddag informert om at det foreløpige regnskapet for 2003 viser et underskudd på nærmere 36 millioner kroner. Hun fikk samtidig beskjed om at idrettsstyret stiller sine plasser til disposisjon og at det holdes et ekstraordinært idrettsting.

- Jeg tar denne informasjonen til etterretning, sier kulturministeren i en pressemelding.

- Vi har innledet en prosess om Idrettsforbundets økonomi. Jeg har bedt om å bli løpende orientert om hvordan idrettsstyret og administrasjonen vil håndtere de økonomiske problemene NIF er oppe i, sier Svarstad Haugland.

Hun ville i går kveld ikke gi noen ytterligere kommentarer til Dagbladet.

INGEN KOMMENTAR: Valgerd Svarstad Haugland.