GRANSKNINGEN OVER: Roar Østby (f.v), Yngve Hallèn og Kai-Erik Arstad presenterte resultatene av granskningen i dag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
GRANSKNINGEN OVER: Roar Østby (f.v), Yngve Hallèn og Kai-Erik Arstad presenterte resultatene av granskningen i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Ingen straffbare spilleroverganger i eliteserien fra 2007-2011

Granskningen er fullført.

Granskningen av internasjonale spilleroverganger i eliteserien og 1. divisjon fotball er fullført, men det er ikke gjort noen straffbare funn.

Styret i Norges Fotballforbund (NFF) bestemte i desember 2011 at det skulle iverksettes en uavhengig gransking av overganger i de to øverste divisjonene for menn og eliteserien for kvinner i perioden 2007-2011. Det var Lynx Advokatfirma som gjennomførte granskningen.

Rapporten ble presentert på en pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag. 367 av 1192 overganger oppfylte kriteriene for å bli undersøkt, og 200 av disse ble undersøkt nærmere. 22 saker ble vurdert spesielt nøye. Funnene ble kategorisert i gruppene skatt/regnskap/kontraktsmangler, pengestrømmer og solidaritetsmidler.

«Granskningsrapporten viser til mange alvorlige funn som er relevante for å vurdere om det foreligger brudd på regler om formuesforvaltning, styring og tilsynsfunksjonene. Men det foreligger ikke noe funn som gir grunnlag for å konkludere med at det er gjort noe som er straffbart», heter det i rapporten.

NFF-styret har gjort flere vedtak som følge av rapporten. Det skal bli lagd en standardisert sjekkliste for klubbene som skal brukes i forbindelse med internasjonale overganger, og denne skal også brukes som dokumentasjonskrav ved innrapportering til NFF. Kompetansen til regelverket for internasjonale overganger skal heves i klubbene, og NFF skal bli et servicesenter for klubbene ved slike overganger. NFF skal også vurdere presiseringer og endringer av lover og regler. Dette gjelder spesielt innenfor saksområdene solidaritetsmidler og agenter.

Granskningsrapporten er overlevert til skattemyndighetene.

(NTB)