Innebandy trekker flest

I år passerer norsk innebandy 5000 aktive, lisensbetalende utøvere. Det er like mange som i nasjonalsporten langrenn.

Tirsdag skrev Dagbladet om rekrutteringskrisa i norsk skisport. På ti år er antall aktive utøvere innen langrenn, alpint, hopp og kombinert nær halvert.

Langrenn sto tilbake med 5247 lisensierte utøvere ved siste opptelling i 1999.

Men flere innendørsidretter surfer på en medgangsbølge. Innebandy stiller i klasse for seg med en tidobling av antall aktive utøvere siden seriespillet begynte i 1991.

Som håndball

- Da serien startet i sesongen 1991- 92 hadde vi rundt 500 lisensierte spillere. I år passerer vi 5000, sier generalsekretær Tomas Jonsson i Norges Bandyforbund.

Norges Bandyforbund administrerer nå fire idretter: bandy, innebandy, rinkbandy og landhockey. Og innebandy er den klart største. Av forbundets 14452 medlemmer står innebandy for nærmere 8000. I dag har den unge sporten inntatt hele landet. Helt til Hammerfest i nord. Og i storbyen har innebandy festet grepet som en av de virkelig store idrettene.

- I år har vi hatt en økning på 30 lag i seriespill i Oslo. Målt i aktivitetsnivå er Bandyforbundets idretter nå på høyde med håndball i hovedstaden, sier Jonsson.

Øker ytterligere

I Sverige er innebandy nå nest største idrett etter fotball med fantastiske 110000 lisensbetalende utøvere. Sporten er tre ganger så stor som ishockey. Også i Norge puster innebandy ishockey i nakken.

- Vi holder oss stabilt på rundt 6500 lisensierte utøvere, sier generalsekretær Rune Hauger i Norges Ishockeyforbund.

Og innebandy vil bare fortsette å øke.

- Vi har enorm tilslutning blant barn under 13 år som ennå ikke kan løse lisens. Men dårlig tilgang på innendørshaller kan sette begrensninger på veksten. Allerede i dag må vi si nei til folk som vil spille innebandy fordi det ikke er plass til dem, sier Tomas Jonsson.

- Flere haller!

Generalsekretær Ivar Ekeberg i Norges Idrettsforbund er ikke overrasket over innebandyens frammarsj.

- Dette er et uttrykk for at vi er på vei bort fra marka og uteliv. Våre forfedre levde et annet liv, og vi er ikke så tøffe som for 50 år siden. I dag holder ungdommen seg mye mer innendørs, sier Ivar Egeberg.

Men Egeberg velger å kjempe for flere innendørshaller framfor å dvele ved svunne tider og idealer.

- Dersom storbyene hadde hatt tre ganger så mange innendørshaller, ville aktiviteten vært tre ganger så høy. Så dramatisk er situasjonen. I Oslo bør man investere 250 millioner kroner i året i tre år til bygging av innendørshaller, sier Egeberg.