Interclub tapte mot Bryne

BERGEN (Dagbladet): Interclub tapte saken som fotballselskapet reiste mot Bryne Fotballklubb. Jæren herredsrett slår fast at agent Rune Hauge har opptrådt klart uredelig ved å holde tilbake informasjon for den norske klubben og handlet i strid med avtaleloven.

Interclub må betale Brynes saksomkostninger på 219390 kroner.

Interclub reiste søksmål mot Bryne Fotballklubb med krav om rundt 4,5 millioner kroner i forbindelse med salget av Alf-Inge Hålands overgang til Nottingham Forest i 1994.

Tvisten har stått om retten til overgangsbeløpene som Rune Hauge avtalte med den engelske klubben. Det ble skrevet to avtaler, en mellom Bryne og Nottingham og en mellom Bryne og Interclub. Klubben på Jæren ble tilgodesett med to millioner kroner, og oppdaget først seinere at Nottingham betalte betydelig mer.

- Hauge visste

Retten mener at Rune Hauge visste at et salg av Alfie i første omgang ville gi 350000 engelske pund.

I tillegg avtalte Nottingham å betale 50000 pund når Alfie hadde spilt 50 kamper for Nottingham og ytterligere 50000 pund ved 75 spilte kamper.

Bryne har også krevd 20 prosent av overgangssummen fra Nottingham til Leeds, noe som utgjorde 210000 pund da han ble solgt i fjor.

Rune Hauge og Interclub har vist til avtalene og påstått rettighetene til alt over to millioner kroner. Retten har gitt selskapets advokat Dag Steinfeld medhold i at disse pengene etter avtalen skulle tilfalle Interclub, men retten fastslår samtidig at det vil være klart uredelig av Interclub og Rune Hauge å gjøre avtalene gjeldende så lenge selskapets rolle bevisst har vært å framkalle villfarelse hos Bryne.

Penger til Fenton

Herredsrettsdommer Flemming M. Karlsen viser i dommen til at Rune Hauge hadde kontakt med assisterende manager Ron Fenton i Nottingham siden 1989, og at Hauge erkjente at han hadde utbetalt rundt 500000 kroner til Fenton i 1993 eller 1994, etter at den opprinnelige salgsavtalen var skrevet for Håland.

- På bakgrunn av beløpets størrelse er det usannsynlig at utbetalingen bare har skjedd som en vennlig gest. Det har ikke framkommet noen annen sannsynlig forklaring på overføringen enn at den har en direkte sammenheng med overgangen til Håland, skriver dommer Karlsen.

Advokat Carl Aasland Jerstad, som førte saken for Bryne, sier at han er godt fornøyd med dommen.

- Jeg oppfatter dommen som grundig, men vil ikke bli overrasket om Interclub velger å anke til Gulating lagmannsrett, sier Jerstad.

Advokat Dag Steinfeld var ikke tilgjengelig for kommentar i går. Rune Hauge opplyste i Jæren herredsrett at han har solgt sine aksjer i Interclub.

Han representerte likevel selskapet under rettsforhandlingene.