Ja til Hansa

BERGEN (Dagbladet): Brann-direktør Harry Herstad smilte fornøyd i går da han ble kjent med dommen fra Oslo byrett som gir norske bryggerier lov til å bruke firmalogoer som draktreklame. Det gir penger i Brann-kassa.

Sportsklubben Brann har samarbeidet med Hansa Bryggeri i Bergen i 70 år og hadde ikke det minste lyst til å gjøre slutt på det fordi Rusmiddeldirektoratet mente reklamen var i strid med alkoholloven. Bryggeriet i Bergen har vært en betydelig sponsor og er fremdeles en av de viktigste bidragsgiverne til klubbøkonomien.

- Vi reagerte på framgangsmåten til direktoratet da de forsøkte seg på myndighetsutøvelse utover det de har kompetanse for.

- Denne dommen sier også noe om at Norges Fotballforbund (NFF) bør se på det lovmessige grunnlaget før de legger føringer for klubbene i kommersielle saker, sier Harry Herstad.

NFF kritiserte Brann da klubben valgte å fortsette å bruke draktreklame for Hansa, i tillegg til å lage en helt ny tribunesving der Hansa-logen er lagt inn i setene.

Sammen med Aass Bryggeri og Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris Forening valgte Hansa Bryggeri å saksøke staten ved Sosial- og helsedepartementet med påstand om rett til å fortsette med draktreklame.

- Vi ønsker ikke å kjempe alkoholens sak, men Brann og Hansa er merkevarer som vi vil stå for, ikke bare av nostalgiske grunner, men også kommersielt, sier Herstad.