Jagland vil samarbeide for å løse sykehuskrisen

Oslo (NTB-Svein Kristoffersen): Arbeiderpartiets leder Thorbjørn Jagland sa seg i kveld villig til å samarbeide med regjeringspartiene for å løse krisen ved sykehusene.

- Vi vil stille opp for den nye regjeringen når det gjelder helsepolitikken, slik de partiene stilte opp for oss, sa Jagland i en partilederdebatt i NRK Fjernsynet.

Krisen ved sykehusene var et hovedtema i den timelange debatten. Debatten viste nok en gang at hovedskillelinjene går mellom Fremskrittspartiet og Høyre på den ene siden og de andre partiene på den andre.

Statlig overtakelse av sykehusene og større privat innsats er blant tiltakene Høyre og Frp vil ha, men de får ikke støtte av andre.

Jagland sa imidlertid at Arbeiderpartiet vurderer å gå inn for at arbeidsmarkedsmyndighetene skal få anledning til å leie ut arbeidskraft for å avhjelpe personellmangelen.

Krafttak nødvendig

Blant partilederne var det ingen uenighet om at det var nødvendig med et krafttak, men om hvordan taket skal tas strides de.

- Tiden er kommet for å overlate ansvaret for sykehusene til staten, sa Høyres leder Jan Petersen.

Han mente det ville bli et likere tilbud om fylkene overlater ansvaret til staten. Frp-formann Carl I. Hagen var enig, men mente også at det burde tas penger fra oljefondet til å kjøpe nytt utstyr i utlandet. Et slikt forslag er det bare Sosialistisk Venstreparti som støtter.

- Nytt utstyr vil være et signal til alle som løper beina av seg i helsevesenet om at det er noen som vil satse, sa SV-leder Kristin Halvorsen.

Statsminister Kjell Magne Bondevik sa at myndighetene er i ferd med å gjennomgå utstyrssituasjonen ved alle landets sykehus for å kartlegge situasjonen.

- Regjeringen vil legge fram en plan i revidert nasjonalbudsjett i mai/juni, sa han.

Partilederne mente ellers at allverdens penger ikke kan løse situasjonen hvis ikke organiseringen blir bedre.

- Det er et spørsmål om organisering, ikke først og fremst om penger. Det kreves også samarbeid på det politiske plan, konstaterte Jagland.