Jan Jensen gir etter

- Det er ikke noe poeng i å kjempe seg til et helvete, sier skipresident Jan Jensen. Han og de fire gjenværende skistyremedlemmene gir nå etter for idrettspresident Kjell O. Krans krav: De stiller plassene sine til disposisjon.

Jan Jensen innrømmer åpent at han burde gjort gitt opp på et tidligere tidspunkt.

- Jeg ser det nå, sier han til Dagbladet.

Siden styremøtet på Ullevaal 15. mars har Jensen kjempet for sitt idrettspolitiske liv. I 20 dager har han nektet å ta gårsdagens beslutning. Det har bare skapt åpenlyse personkonflikter, oppsigelser, tårer og krangel. Som Jensen sjøl kunne avverget.

- Det hadde spart oss for uro, uklarheter og energiforbruk, sier Jensen

Vond beslutning

Skipresidenten etterkom ikke idrettspresidentens anmodning med lett hjerte i går. Dette handler om en kamp mellom to idrettspolitiske ledelseskulturer. Helst ville Jensen kjempet videre. Men det tør han ikke - av hensyn til organisasjonen.

- Vi er ikke sterke nok. Det hadde vært fullstendig feilbruk av våre ressurser og vår energi. Men det hadde vært veldig interessant, sier han.

Sjøl er Jensen svekket av det han oppfatter som råkjør mot sin person den siste tida.

- Det har vært uforsvarlig hardt, uforsvarlig rått og uforsvarlig vedvarende, sier han.

Vil fortsette

Men selv om han er kjørt, gir ikke Jensen fra seg skipresidentvervet sånn uten videre. Han trekker seg ikke frivillig. Til det ekstraordinære tinget i Loen 12. mai stiller han ikke til gjenvalg, men for å få bekreftet posisjonen sin av de 89 delegatene.

- Jeg vil ikke flykte. Å forlate et skip som ikke er i sjødyktig stand er et mareritt. Det er en form for feighet, sier Jensen.

- Har du kandidater som kan overta etter deg?

- Ja, men du venter vel ikke jeg skal foreslå navn?

Fryktet Kran

I går avbrøt Jensen kurs og møter i Lausanne, og dro hjem for å rydde opp. Han leste Krans brev gjennom egne briller, og skjønte straks at det bare var en utvei. Videre strid ville bety en tillitskrise verken Skiforbundet eller Idrettsforbundet kunne leve med.

Sett i lys av Krans tidligere handlekraft i konfliktherjede bedrifter og konsern, kunne enden på visa blitt at

han satte stillingen sin inn på at Jensen gikk.

Med visshet om dette gikk Jensen bort fra det han sa fra talerstolen på kretsledermøtet lørdag. Der ville ikke Jensen stille plassen til disposisjon.

- Brevet fra Kran er det eneste som har endret seg siden da, sier Jensen.

Holdt tett

Men det er ikke riktig. Opplysningene fra Kran forelå på lørdag. De kom fram allerede under møtet mellom Jensen og Kran 23. mars. Deler av skistyret ble informert om møtet fredag. Men eks-visepresident Oddny Estenstad hevder at hun ikke ble informert om innholdets alvorlige karakter.

- Sjokkerende, sier hun.

Jensen informerte heller ikke kretslederne om Krans krav om ekstraordinært ting med fullt valg. Derfor tok de beslutningen på manglende grunnlag.

- Jeg så det ikke som min oppgave. Føler ikke at det var mitt ansvar, sier Jensen.

- Hvem hadde ansvar da?

- De som måtte ha interesse av det. Kran kunne gjort det selv gjennom brev eller pressemelding.