Jensen i tvilsom dobbeltrolle

Skipresident og NIF-styremedlem Jan Jensen satt på vippen da NIF-styret 14. januar i år med seks mot fem stemmer vedtok tre nasjonalanlegg for ski. 18. januar 1996 ble nasjonalanleggssaken styrebehandlet for første gang. Den gangen erklærte Jensen seg inhabil på grunn av dobbeltrollen. Det har han glemt.

- Jeg kan virkelig ikke huske hvorfor jeg fratrådte styret, hevder Jan Jensen, som inntil Idrettstinget høsten 1996 satt både som visepresident i NIF-styret og president i Norges Idrettsforbund.

Inhabile

Rolf Nyhus, assisterende generalsekretær i Skiforeningen, hjelper Jensen med hukommelsen. Nyhus satt i Idrettstyret fram til han tapte presidentvalget høsten 1996, og gikk på gangen sammen med Jensen januardagen for over to år siden:

- Vi meldte oss inhabile. Jeg, på grunn av vervet i Skiforeningen, og Jensen, som skipresident. Sånn var saken, forteller Nyhus.

Idrettsstyret behandlet «Sak 122: Nasjonale idrettsanlegg». Vedtaket som ble gjort i Jensens og Nyhus' fravær forutsatte blant annet at det skulle dreie seg om et meget begrenset antall nasjonalanlegg.

En rent generell saksbehandling. Skianlegg sto ikke på agendaen. Likevel mente Jensen seg inhabil.

Vurdering

Nesten to år seinere, 14. januar i år, møttes NIF-styret for å diskutere nasjonalanlegg for ski nordiske grener. To mulige løsninger ble vurdert:

  • En: Tredelt nasjonalanlegg i Oslo, Trondheim og på Lillehammer.
  • To: Ett nasjonalanlegg på ett av stedene.

Med andre ord en kopi av det ferske vedtaket fra forrige høringsledd - Skiforbundet og president Jan Jensen.

Med andre ord å følge Kulturdepartementets kriterier - som NIF-styret tidligere har vært med på å utforme.

Med seks mot fem stemmer valgte NIF-styret den første løsningen.

Sjøl om Jan Jensen i skistyret hadde gått inn for tredeling, erklærte han seg denne gangen ikke inhabil, men ba Idrettsstyret vurdere saken.
Ingen hadde innvendinger mot Jensen.

- Flere mente jeg hadde bortimot stemmeplikt. Jeg hadde aldri i livet avgitt stemme om jeg hadde vært av den oppfatning at jeg var inhabil, sier Jensen.

Granskes

Tunge røster i NIF-styret omtaler overfor Dagbladet det splittede 6-5-vedtaket som «pinlig».

Vedtaket om tredeling er likevel sendt over til kulturminister Anne Enger Lahnstein, som i løpet av april tar den endelige avgjørelsen.

Men i alle de store særforbundene - unntatt Skiforbundet - er misnøyen stor. Med fotballforbundet i spissen kreves det ny styrebehandling av NIF. At Idrettsforbundets kontrollkomité har sådd tvil om skipresident Jan Jensens habilitet ved å be om en habilitetsvurdering fra NIFs lovutvalg, gjør ikke harmen mindre. Før Idrettstyret møtes 20. mars, kommer lovutvalgets uttalelse.

Jensen avventer resultatet med ren samvittighet:

- Idrettsstyret vurderte lovverket nøye i møtet 14. januar. Dette er erfarne folk, sier han til Dagbladet.