DOMMEN ER VENTET DENNE UKA: CAS har gitt seg selv frist til fredag for å komme med sin dom i saken mot Therese Johaug. På bildet er Johaug på vei ut fra høringen i Lausanne 6. juni. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
DOMMEN ER VENTET DENNE UKA: CAS har gitt seg selv frist til fredag for å komme med sin dom i saken mot Therese Johaug. På bildet er Johaug på vei ut fra høringen i Lausanne 6. juni. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Therese Johaug-saken

- Johaug-saken har bydd på interne problemer i CAS

Ekspertene i tvil om CAS-utsettelsen av dopingdommen er gode eller dårlige nyheter for Therese Johaug.

(Dagbladet): Det er mer enn to måneder siden Therese Johaugs høring i idrettens voldgiftsrett, CAS, i Lausanne.

Da Johaug var ferdig med høringen utpå ettermiddagen 6. juni, var det forventet at også dommen mot henne skulle være ferdig skrevet og klar før sommeren.

Slik ble det ikke. CAS-dommerne ba om mer tid, og satte en frist til fredag denne uka med å komme fram til en dom.

- Det kan være mange grunner til at det kommer en utsettelse. Det kan være praktiske grunner i forbindelse med ferieavvikling som kan være ulik for de forskjellige dommerne, det kan være kapasitet i forbindelse med ferieavvikling i CAS, og det kan være behov for mer tid som følge av uenighet. Altså at de må bruke mer tid på at de tre dommerne skal komme fram til en dom de er enige om, sier den tidligere CAS-dommeren, Bård Racin Meltvedt, til Dagbladet.

I eposten Johaug fikk fra CAS om utsettelsen er det ingen begrunnelse for hvorfor domstolen trenger mer tid.

- Vi har ikke fått noen forklaring på det, så vi forholder oss bare til at dommen kommer innen fredag, sier Johaugs manager, Jørn Ernst, til Dagbladet.

Tipper dissens

I forkant av Johaug-høringen mente generalsekretæren i CAS, Matthieu Reeb, at saken mot den norske skistjernen ikke var så komplisert, og at det ville være en diskusjon om jussen.

For Johaugs del går den absolutte smertegrensa i strafflengde på 15 måneder. Alt over det vil bety at OL i Sør-Korea går uten henne, alt under betyr at hun er OL-klar.

Spørsmålet er om det er et godt eller dårlig tegn for Johaug at CAS har bedt om utsettelse i det som i utgangspunktet ikke var en komplisert sak.

- Det er vanskelig å si. Jeg tipper at det går i at de er uenige, og CAS etterstreber å ha enstemmige kjennelser. Hvis jeg skal spekulere, så ville jeg tro at det kan bli en dom med dissens, sier den kjente idrettsjuristen Gunnar Martin Kjenner til Dagbladet.

Bør bli enige

I så fall vil Johaug-dommen bli oppsiktsvekkende langt utover Norges grenser. Det er svært sjelden CAS avsier kjennelser med dissens blant dommerne.

- I utgangspunktet er dette en voldgiftsdomstol, og der skal man finne en løsning. Dommen vil også ha en sterkere gjennomslagskraft om man er enige om løsningen blant dommerne, sier Meltvedt til Dagbladet.

Det er naturlig å tro at det er en eventuell OL-deltakelse som er gjenstand for diskusjonen og den eventuelle uenigheten mellom dommerne. Likevel kan det være andre og mer prinsipielle ting som kan være vanskelig å enes om.

- Jeg har tenkt mer i retning av at det er en minimumsstraff i disse sakene, så hvis jeg skal spekulere, så vil jeg tro CAS diskuterer om det var denne type saker WADA tenkte på da de laget reglene, sier Kjenner.

Minimumsstraffen for å ha clostebol, som er det anabole steroidet Johaug testet positivt for, i kroppen er 12 måneder.

HØRING: 31. juli snakket Therese Johaug ut etter CAS-høringen i Lausanne. Nå venter hun på den endelige dommen. Video: Hans A. Vedlog Vis mer Vis mer

Uvanlig lang tid

Johaug fikk 13 måneders utestengelse i det norske domsutvalget, mens det internasjonale skiforbundet, FIS, ville ha en straff mellom 16 og 20 måneder.

Skjæringspunktet mellom Johaug og FIS er altså OL-grensa på 15 måneder. FIS ønsker altså ikke å se Johaug i OL, på tross av at alle i utgangspunktet er enige om hendelsesforløpet.

Partene i saken er altså enige om alt, bortsett fra straffelengden. Derfor er utsettelsen fra CAS overraskende for Kjenner.

- Ja, de bruker uvanlig lang tid, syns jeg. Det har riktignok vært sommerferie i Europa, men de berammet den ganske tidlig og lovet i utgangspunktet svar før sommeren. Det har nok bydd på interne problemer, det kan vi nok si med ganske stor sikkerhet, sier Kjenner.