Juniorspiller utestengt i ett år

Sparket og slo motspiller.

En spiller på Grüners G19-lag er idømt 12 måneders karantene for voldsutøvelse, melder Norges Fotballforbund (NFF).

NFFs påtalenemnd oversendte en anmeldelse til Doms- og sanksjonsutvalget med anmodning om ti måneders utestengelse for en spiller på Grüners juniorlag.

I en kamp mot Nesodden 28. april skal Grüner-spilleren ha sparket en motspiller bakfra. Senere skal anmeldte ha slått til samme motspiller med knyttet neve i ansiktet.

Doms- og sanksjonsutvalget er kommet fram til at vilkårene for straff er oppfylt og at anmeldte har utøvd rettsstridig vold. Han har også erkjent handlingene. Utvalget har lagt vekt på at voldsutøvelsen var rettet mot hoderegionen, som utgjør særskilt risiko for skade.

Utvalget har, basert på dokumentasjon, forklaringer og tidligere praksis i lignende saker, besluttet at spilleren fradømmes retten til å delta i konkurranser i tolv måneder.

Spilleren kan ikke delta på noe lag i denne perioden. Anmeldtes tap av rett til å delta på organisert trening begrenses til seks måneder, ettersom det er blitt vektlagt at det er en ung spiller som ikke helt bør miste kontakten med laget.

(NTB)