Juniortrener dømt til syv måneder i fengsel

For seksuelt krenkende adferd mot mindreårige.

(Dagbladet): En 30 år gammel tidligere juniortrener i Stabæk er dømt til syv måneders ubetinget fengsel for seksuell krenkende adferd mot tre mindreårige gutter, skriver Budstikka.

Han er også dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisning til den eldste fornærmede, og 5.000 kroner i saksomkostninger, i tråd med aktors påstand.

Både de tre fornærmede, vitner og tiltalte selv forklarte seg i saken, som startet tidligere i november.

Retten avfeide trenerens forklaring om at påstandene kom på bakgrunn av ambisiøse foreldre og manglende måloppnåelse. Derimot mener retten at fornærmedes forklaringer understøttes av øvrige bevis i saken, skriver Budstikka.

Straffeutmålingen gir også ekstreneren kraftig kritikk.

- Retten legger i skjerpende retning vekt på at tiltalte har forbrutt seg mot tre unge gutter, som alle var i sårbar alder. Retten finner det også skjerpende at han på en grov og kynisk måte har utnyttet sitt tillitsforhold til guttene, som følte seg avhengige av han for å lykkes i sine videre karrierer som fotballspillere, står det i dommen.

En av de tre skal også ha opplevd betydelige skadevirkninger i ettertid.