Jusekspert reagerer sterkt over Okeke-dom

Idrettens appellutvalg stadfestet i går dommen som utestenger Aham Okeke fra all idrett på livstid. Det til tross for at Okeke i sommer ble frikjent for brudd på dopingreglene av Oslo byrett.

Det oppsiktsvekkende med appellutvalgets avgjørelse er at idretten setter til side en rettskraftig dom fra en sivil domstol.

- Frifinnelsen i byretten er ikke bindende for idrettens domsorganer. Denne saken er nå avsluttet fra vår side, sier Rune Andersen som leder NIFs antidopingarbeid.

Opprørt

Dommen i appellutvalget blir møtt med hoderysting blant jurister.

- Jeg fatter ikke hvordan idretten kan leve med en slik dom. Det er tankevekkende at idrettens domstol ikke er i tvil om skyld, mens en domstol med normale rettssikkerhetsprinsipper slo fast at Okeke var uskyldig, sier en opprørt førsteamanuensis Svein Slettan til Dagbladet.

Strafferettseksperten mener idretten etter denne dommen bør vurdere sin egen selvdømmeordning.

- Det er jo et paradoks at idrettens domsutvalg hadde et dårligere grunnlag rent juridisk til å dømme Okeke, enn det byretten hadde.

Også Okekes forsvarer mener det er galt av NIF å sette seg over en sivil domstol.

- Dommen var for så vidt ventet, men er totalt hoderystende og absurd. Idretten må vurdere nye regler, spesielt i saksbehandlingen. I dag kan man lyve uten konsekvenser når man forklarer seg overfor domsutvalget, sier Aasmund Sandland til Dagbladet.

Ærekrenket

Okeke og Sandland har anket dommen i appellutvalget til idrettens voldgiftsnemnd, dessuten vil Okeke gå til injuriesøksmål mot NIF.

- Det er klart ærekrenkende å påstå at noen er skyldig, når de er frifunnet fra en beskyldning. Vi forbereder søksmål både mot NIF og enkeltpersoner i denne saken, sier Sandland.