HEFTIG MØTE. Forsvarerne til de tiltalte i kampfiksingssaken diskuterte intenst etter at det kom fram ny informasjon fra et vitne. Foto: Peter Talos / NTB scanpix
HEFTIG MØTE. Forsvarerne til de tiltalte i kampfiksingssaken diskuterte intenst etter at det kom fram ny informasjon fra et vitne. Foto: Peter Talos / NTB scanpixVis mer

Kampfiksingssaken utsatt etter mulig polititabbe

Ny vending i retten i dag.

OSLO TINGRETT (Dagbladet): Kampfiksingssaken i Oslo tingrett utsettes til tirsdag. Det ble klart ved 13.30-tiden fredag.

Forsvarerne til de sju tiltalte holdt like før et møte, etter at et vitne kom med nye opplysninger rundt politiets etterforskning.

Opplysningene dreier seg om hvordan hovedbeviset - lydbåndopptaket der en av de tiltalte spillerne snakker om penger som er utbetalt for å fikse en kamp - ble framskaffet.

Begjærte om utsettelse Advokat Morten Furuholmen begjærte at hele kampfiksingssaken skulle utsettes, og at det skal belyses om politiet eventuelt har gått ut over sine mandater.

En tiidligere styreleder i Follo fortalte fra vitneboksen at han bisto politiet som en slags mellommann, og at han hadde fått en forhandlingsgrense av politiet, som han kalte budsjett opp til 100.000 kroner for å forhandle om lydbåndopptaket.

Vitnet ble spurt av Furhuholmen om han var sikker på at statsadvokaten hadde gitt sin tillatelse til at lydbåndet skulle forhandles fram.

Vitnet sa at han gikk ut fra at det var slik den gang. Men at han ikke kunne bekrefte at han var blitt opplyst om dette.

Furuholmen førte også som et argument at grensen oppad i slike forhandlingssituasjoner beløper seg til 15.000 kroner. Han mente med det at politiet hadde beveget seg utover sitt mandat i denne situasjonen.

Pengene ble derimot aldri utbetalt, da personen med lydbåndopptaket på seg, og en annen person ble pågrepet av politiet.

Enstemmig Samtlige forsvarere istemte begjæringen til Furuholmen.

Aktor Asbjørg Lykkjen motssatte seg ikke dette.

Forsvaret og aktoratet vil benytte seg av utsettelsen av rettssaken til å gjennomgå de faktiske forhold før framskaffelsen av det viktige beviset.

- Beviset kan fjernes - Det kan fremmes et krav om at lydbåndopptaket som hele saken er bygget opp rundt fjernes som bevis. Lydbåndopptaket er hele bærebjelken til aktoratet, sa Furuholmen.

- Men hva om beviset fjernes. Hva skjer da?

- Da er det ingen sak lenger, sa Morten Furuholmen til Dagbladet.

Advokat Ole Petter Drevland sa han mener det er skremmende, om det viser seg at noe er holdt skjult i sakspapirene vedrørende politiarbeidet.

Trygg aktor Aktor Asbjørg Lykkjen er derimot trygg på at beviset ikke kan fjernes fra saken.

- Beviset har vi, og det finnes ikke grunnlag for å fjerne det. Det er ikke framskaffet på lovstridig vis. Det eksisterte før politiet kom inn i saken. I verste fall kan det dreie seg om deler av politiarbeidet, som kanskje kan betegnes som kritikkverdig, sa Asbjørg Lykkjen til Dagbladet.