Kan ha planlagt VM-terror

Syv menneskene ble i dag arrestert i Paris, mistenkt for å tilhøre en algirsk muslimsk geriljagruppe.

Gruppen kan ha lagt planer om terror-angrep i forbindelse med fotball-VM. Dagens politiaksjon kom i kjølvannet av en massearrestasjon av fundamentalistiske gerilja-medlemmer i flere europeiske land 26. mai, skriver nyhetsbyrået Reuters.