Kemneren gransker Start

Donatas Vencevicius kan vise seg å bli en ekstra kostbar mann for kriserammede Start.

Kemnerkontoret i Kristansand har fattet interesse for Start etter at den kriserammede klubben betalte 70 000 dollar for å bli kvitt Donatas Vencevicius. Start har ikke betalt skatt eller arbeidsgiveravgift for sluttvederlaget.

- Dette virker såpass alvorlig ut ifra de opplysninger vi har fått gjennom Fædrelandsvennen at vi er nødt til å se nærmere på forbeholdet, sier kontorsjefen ved kemnerkontoret i Kristiansand, Ivar Rosenløv, til Fædrelandsvennen.

Start hevder at pengene ikke var ment som en godtgjørelse til spilleren, mens Vencevicius hevder han har krav på to bonuser, hver på 70 000 dollar. Kemnerkontoret vil i følge avisa ikke uten videre godkjenne Starts forklaring.

- Jeg tror det er en fordel for alle parter at denne aktuelle transaksjonen av penger får en avklaring. Start har sikkert en forklaring på hvorfor ting er blitt gjort på denne måten, og klubben vil nå bli gitt en mulighet til å forklare seg, sier Rosenløv.

Hvis kemneren finner at Start har brutt sine forpliktelser, kan dette utløse et bredere bokettersyn hos klubben, skriver Fædrelandsvennen.

IKKE MYE Å JUBLE FOR: Kemneren ønsker å granske fotballklubben Start etter avsløringer i Fædrelandsvennen.