Kjenner: - Saksøk Keane

- Blir jeg spurt til råds vil jeg oppfordre Alf Inge Håland til å saksøke Roy Keane. Slik jeg ser det har han en meget god sak, sier advokat Gunnar Martin Kjenner til Dagbladet.

Populært sagt, slik Kjenner formulerer seg for ikke å gå altfor dypt ned i jussen, handler en erstatningssak om to ting: 1) Skyldspørsmålet, og 2) økonomisk tap. Og fordi Roy Keane allerede har erkjent skyld, og i tillegg sagt at han gjorde det med overlegg, er den saken klar. Den økonomiske biten synes like åpenbar.

- Så lenge Alf Inge Håland ikke har spilt på halvannet år har han helt sikkert gått glipp av bonuser.

I tillegg virker det åpenbart at skaden han ble påført vil gi ham en dårligere kontrakt neste gang, hvis han i det hele tatt blir bra igjen, sier Kjenner.

Gunnar Martin Kjenner kan tenke seg å kjøre saken for Alfie sammen med en engelsk advokat.

- Det vil være en fornøyelse, sier han.