Kjøper koner for 100 000

Opp til 100 000 kroner koster det å kjøpe seg en kone i Norge. Antall utlendinger som inngår proforma ekteskap med nordmenn øker, mener politiet.

For mellom 50 000 og 100 000 kroner kan utlendinger uten oppholdstillatelse kjøpe seg en norsk kone.

- Dette er en form for illegal menneskesmugling, mener utlendingsenheten i Kripos.

Problemet er å definere hva som er et proforma ekteskap. Det stilles ingen krav til varme følelser ektefellene i mellom. Men de er pålagt å bo sammen.

- I Drammen politidistrikt har vi 20-30 slike saker årlig. I tillegg kommer de tilfellene som vi ikke får kjennskap til. Dette er et problem som ser ut til å øke, sier politibetjent Karin Næss til Drammens Tidende.

Det er flest utenlandske menn som «kjøper» norske koner. Drammenspolitiet etterforsker rundt 20 til 30 saker hvert år.

- Et typisk eksempel er en utenlandsk mann kommer hit med turistvisum og gifter seg med en norsk kvinne før oppholdstillatelsen utløper etter tre måneder, sier Næss.

Ingen oversikt

Til tross for norske myndigheters kamp mot ulovlig opphold i landet, føres det ingen oversikt over såkalte proforma ekteskap.

- Det er umulig for oss å kontrollere hva som er proforma og ikke. Er parene ugifte og papirene er i orden er det umulig for oss ikke å vie dem. Men det er klart vi ser litt av hvert under vielsen, sier seksjonssjef Reidar Amble-Ommundsen hos byfogden i Oslo.

Av rundt 1500 årlige ekteskap hos byfogden regner han med at de av mer proforma karakter er «endel».

Par som vil gifte seg hos byfogden må fylle ut et omfattende skjema, svare på konkrete spørsmål, og bevise at de er ugifte. I tillegg må utenlandske borgere vise at de har oppholdstillatelse i Norge.