Kjøper snø for 7 mill.

Norge opplever så langt en av de varmeste somrene på flere år. Temperaturen har enkelte dager vært over 30 grader. Skipresident Jan Jensen på sin side kjøper snø for sju millioner kroner midt på sommeren.

I Norges Skiforbund er det ikke så mye som minner om sommer. De snakker allerede nå om å få nok snø til vinterens arrangement.

- De siste åra har snømangelen vært skisportens største problem. For å gjøre noe med det, har vi bevilget sju millioner kroner til snøproduksjon landet rundt. Uten snø vil det snart være slutt på hele nasjonalsporten, sier skipresident Jan Jensen til Dagbladet.

Har du satset noen kroner på Skiforbundets spilleautomater rundt om i Norge, har du samtidig vært med på å skaffe snøen.

Kanskje har du til og med vært med på å redde nasjonalsporten fra en mild, grønn død?

Som magneter

Grønne vintrer skaper problemer, ikke minst for rekruttering og arrangører.

- Anleggene som har vært snølagt, har virket som magneter på ungene. Nå ønsker vi at de skal få enda flere tumleplasser. På snøfattige vintrer må vi ty til kunstgrep, og ta i bruk snøkanoner. Kunstsnøen vil både holde liv i rekrutteringen og hindre avlysninger, sier han.

Over 100 prosjekter har søknader inne om midler til snøproduksjon. Per i dag er 45 av disse innvilget.

- Det er første gang vi bevilger penger til snø. De sju millionene går av overskuddet på spilleautomatene. Anleggene er av alle kategorier, og plassert landet rundt. Nå legger vi trykk på at også myndighetene skal bidra med midler for å redde nasjonalsporten, sier Jan Jensen.

16 kretser

Den største enkeltbevilgningen er på 550000 kroner, og går til Skiforeningens anlegg i Sørkedalen. I alt 16 skikretser har fått spillepenger til snøproduksjon: Akershus, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.