Klaget - slipper moms på aksjon

- Saken er løst, sier Kristin Halvorsen.

(Dagbladet.no): Etter fjorårets «Sykle til Jobben» protesterte Norges Bedriftsidrettsforbund (NBF) på at de måtte kreve inn moms fra arbeidsplasser som meldte på deltakere.

Men Skatteetaten valgte også i år å legge moms på aksjonen. NBF måtte derfor toppe deltakeravgiften (165 kr) med merverdiavgift (25 prosent = 41 kr).

Etter en vurdering hos Skattedirektoratet er det nå klart at NBF aldri skulle vært nødt til å kreve inn moms fra arbeidsplassene for deres påmeldte deltakere.

- Dette er suverent, det betyr i hvert fall at vi kan holde prisen nede fra og med neste aksjon, forteller en glad aksjonsansvarlig og NBF-leder Atle Hunstad til Dagbladet.no.

- Vi har ikke hatt så stor vekst i deltakerantallet som vi ventet i år, og jeg tror det kan henge sammen med arbeidsgivernes økte utgifter, legger han til.

- Saken er løst

Under åpningen av årets aksjon lovte både samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og stortingspolitiker Inga Marte Thorkildsen (SV) å ta opp saken med finansministeren.

- Saken er løst, sier en tilfreds Kristin Halvorsen (SV) til Dagbladet.no i dag.

- Det er gode helsegrunner for at det ikke er moms på slike aksjoner. Det gjelder også fordi dette har et element av frivillighet. Derfor var det forståelig at de protesterte, og vi sørget da for at Skatteetaten så på saken en gang til.

Klaget - slipper moms på aksjon

- Men det må være gjort en feiltolkning i første omgang?

- Nja, dette er mulig å tolke på to måter. Men så snart jeg fikk vite om det, ble saken sendt til ny vurdering, vektlegger ministeren.

- Vil dette få tilbakevirkende kraft, slik at de slipper moms for årets aksjon?

- De slipper moms for årets aksjon, det er konsekvensen av uttalelsen, svarer statsråden.

- Klønete håndtert

Hva som skjer med de ekstra prosentene som ble innkrevd i år, er foreløpig usikkert.

- Det er kostnader forbundet med å sende penger tilbake også, så det er mulig vi bare lar overskuddet gå inn i organisasjonen til videre utvikling av aksjonen. Vi får vurdere hva vi gjør, sier Hunstad, som er generalsekretær i NBF.

- Hva synes du om forvirringen som har vært?

- Jeg synes det ble klønete håndtert av myndighetene. Vi fikk lenge motstridende signaler fra samme kontor. Det kunne vi vært foruten, svarer Hunstad, som understreker at han er strålende fornøyd med at saken omsider er løst.