Kran på teppet i Stortinget

Idrettspresident Kjell O. Kran og toppene i Norges Idrettsforbund blir innkalt på teppet til Stortingets kulturkomité for å forklare seg om dopingarbeid, gråsoneproblematikk og idrettsetikk. Det opplyser komiteens nestleder Ågot Valle til Dagbladet.

- Etter at Hans B. Skaset gikk av som leder for Kulturdepartementets idrettsavdeling, er politikernes ansvar for å fokusere på anti-dopingarbeid, idrettsetikk og holdninger blitt klarere, sier Valle. Hun sier at komiteen i går besluttet å kalle inn til en ekstra høringsrunde som ledd i Stortingets behandling av den nye idrettsmeldingen. Høringene var ellers avsluttet før det avsluttende komitéarbeidet av meldingen, som skal behandles i Stortinget før jul.

- Om meldingen nå blir forsinket på grunn av nye høringer, vet vi foreløpig ikke. Men det er viktigere at vi får en ny gjennomgang av disse sentrale spørsmålene.

Valle, som selv har høyeste trenerutdannelse fra Norges Turn- og Gymnastikkforbund og flere tiår som aktiv, leder og tillitsvalgt i idretten, sier at hun mener toppidrettsutøvere i dag er så presset at mange kommer i gråsoner.

- Derfor er det spesielt viktig at politikere og idrettsledere har krystallklare holdninger. Derfor må vi nå også ta ansvar, når en så framtredende anti-dopingsaktivist som Hans B. Skaset uttaler seg som han gjør, sier Valle.

Hun undrer seg ellers over at kulturminister Ellen Horn stilte seg så uforbeholdent bak Idrettsforbundets ledelse, og dermed i realiteten tvang Skaset til å ta sin hatt og gå.

Ironisk nok er den aktuelle idrettsmeldingen Hans B. Skasets verk, og naturlig nok har dopingspørsmål en sentral plass i den avgåtte ekspedisjonssjefens melding.

INNKALLES: Kjell O. Kran.