Krangler om Trines erstatning

Det bygger opp til en dyp tillitskrise mellom Norges Friidrettsforbund og Norges Idrettsforbund. En 14 sider lang rapport fra jusprofessor Geir Woxholth gir Norges Idrettsforbund skylda og erstatningsplikten etter at Trine Hattestad mistet verdensrekorden sin på grunn av slurv med dopingkontrollen.

Men NIF avviser rapporten. Friidrettspresident Anne Thidemann er dypt skuffet over tverrheten hun opplever fra Idrettsforbundet - representert ved antidopingavdelingen og leder Rune Andersen.

- Jeg opplever dialogen som vanskelig, sier Thidemann til Dagbladet.

Trine Hattestad har tapt rundt 500000 kroner i tapte bonuser og startpenger etter at IAAF fratok henne v-rekorden fordi NIFs antidopingavdeling ikke tok seg bryet med å møte opp for å teste henne etter at hun kastet 68.19 meter i Bergen i fjor sommer.

Nå bygger det opp til tillitskrise og krangel mellom idrettsforbundet og Friidrettsforbundet om hvem som skal betale.

- Jeg er skuffet, sier friidrettspresident Anne Thidemann til Dagbladet.

Vanskelig dialog

Friidrettsforbundet bestilte sjøl rapporten fra Woxholth. Han er en av Norges mest anerkjente eksperter på idrettsjus. Han er flere ganger brukt som konsulent av Norges Idrettsforbund - også i dopingspørsmål. Med andre ord er ikke rapporten et bestillingsprodukt. Likevel avviser NIF - representert ved antidopingavdelingen - rapporten. De har hatt den i hende i over en uke.

- Skylda legges på NIF, men jeg tolker det slik at de ikke er enige i deler av innholdet, sier Thidemann.

Hun legger ikke skjul på irritasjonen:

- Dialogen har vært vanskelig. Det er en av grunnene til at vi ba om denne rapporten. Jeg er skuffa - først og fremst fordi vi har vært svært lojale i alt antidopingarbeidet. Da hadde vi forventet at det gikk greit å ha en dialog med de som er det høyeste organet og vår nærmeste rådgiver på dette feltet.

- Grov bom

Dagbladet har kopi av Geir Woxholts rapport. Den konkluderer med at Norges Idrettsforbund - representert av antidopingavdelingen og leder Rune Andersen - har bommet grovt i sine regeltolkinger:

  • NIF burde vært tilstede og testet på stevnet på Fana Stadion. De burde ikke trodd på sin egen regeltolking. Andersen mener det er nok å fremstilles for dopingtest. At det er unødvendig å ta selve testen samme dag som rekord settes.
  • NIF må sannsynligvis betale erstatning til Trine om hun saksøker dem for det hun har tapt.
  • Norges Friidrettsforbund frikjennes nesten helt. Men Woxholth åpner for at Friidrettsforbundet burde gitt NIF klarere beskjed om at Trine skulle kaste i Bergen - før stevnet begynte. Derfor ser han en mulighet for at NIF kan kreve deler av et erstatningsbeløp tilbake fra Friidrettsforbundet.

Så langt har nemlig krangelen kommet.

Erstatning?

- Vi har forholdt oss til vår faginstans - nemlig antidopingavdelingen. I etterpåklokskapens lys ser vi at vi kunne avsluttet denne saken langt tidligere om vi hadde forholdt oss annerledes, sier Thidemann.

- Når kommer erstatningskravet fra Trine?

- Det vet jeg ikke. Trine er kjent med denne rapporten. Det får bli en sak mellom henne og hennes rådgivere, sier Thidemann.

INGEN VERDENSREKORD: Foreløpig er det ikke så mye som stemmer for Trine Hattestad på friidrettsarenaen. Men det hadde nok vært godt å ha en verdensekord å slå i bordet med.