KJEMPER: Erik Tysse kjemper for frifinnelse etter den positive dopingprøven han avla for bloddopingpreparatet CERA. Men han må selv bekoste en DNA-analyse, noe som er svært vanskelig i den økonomiske situasjonen han befinner seg i. Foto: Scanpix
KJEMPER: Erik Tysse kjemper for frifinnelse etter den positive dopingprøven han avla for bloddopingpreparatet CERA. Men han må selv bekoste en DNA-analyse, noe som er svært vanskelig i den økonomiske situasjonen han befinner seg i. Foto: ScanpixVis mer

Krever at Tysse betaler 20 000 kroner for DNA-prøve

- Vi aksepterer ikke at Erik Tysse skal betale for sin egen etterforskning, sier kappgjengerens advokat Gunnar Martin Kjenner.

||| (Dagbladet): Erik Tysses positive dopingprøve er nå til behandling i Antidoping Norges påtalenemd, som skal avgjøre om kappgjengeren skal anmeldes for doping.

Hovedankepunktet til Tysse mot den positive dopingprøven, er at urinprøven forandret vekt fra han avga den under konkurranse til den ble analysert ved WADA-laboratoriet i Roma.

Derfor har han bedt om en DNA-analyse av prøven, for å oppklare om det virkelig er hans prøve som er analysert. Men den analysen må han i tilfelle betale selv.

Tysse får regninga - Vi er tilbudt en prøve, men da må jeg ta regninga på 20 000 kroner. I tillegg får vi ikke vært med å bestemme hvilket laboratorium som skal brukes. Vi ønsker at en nøytral tredjepart skal gjøre DNA-analysen og det bør heller ikke koste mer enn omlag 10 000 kroner, sier Erik Tysse til Dagbladet.

Tysse er i en svært vanskelig økonomisk situasjon etter at livet hans ble snudd på hodet i sommer. Han har refinansiert huset og er avhengig av støtte fra familie og venner.

De 20 000 kronene er mye penger for Tysse i den situasjonen han er i nå. Han mener det er helt feil at han skal ta regninga når systemet har skapt tvil rundt prøven.

«Vi har ofte slike avvik» Erik Tysses svoger og trener, Stephan Plätzer, sier det på denne måten:

- Når det er tvil om det er hans prøve, hvorfor pålegger man Erik å betale den regninga? Erik har skrevet under på prøven da den hadde en vekt på 1,025, så kommer den inn på laboratoriet og viser 1,010 noen dager seinere. Det er helt uforståelig at Erik da må betale for å avfeie tvilen om det er hans prøve som er analysert, sier Stephan Plätzer til Dagbladet.

Plätzer var tilstede da laboratoriet i Roma analyserte B-prøven, der kommenterte prøvetakeren vektforandringen til Tysses prøve.

- Personen som foretok prøven sa at «vi har ofte sett slike avvik, det er ikke uvanlig». Dette ønsker vi at de i tilfelle dokumenterer, sier Plätzer.

John Henninge, faglig leder ved Norges laboratorium for dopinganalyse på Aker, sa til Dagbladet 24. juli at det ikke finnes noen naturlig forklaring på et så stort avvik.

- Spesifikk vekt skal ikke kunne endre seg så mye. En viss usikkerhet er det i alle måleverdier, men en så stor endring kan ikke forklares sa Henninge.

Tysse gir seg ikke Erik Tysse håper nå Påtalenemda tar regninga for DNA-prøven som kan vise at den positive prøven virkelig er hans. Tysses advokat Gunnar Martin Kjenner påpeker imidlertid at selv om en DNA-analyse viser at prøven er Tysses, er det likevel mange usikkerhetsmomenter rundt prøven som man må få klarhet rundt.

- Vi aksepterer ikke at Erik Tysse skal betale for sin egen etterforskning. Hvorfor kan ikke Påtalenemda ta regninga for en DNA-analyse? spør Kjenner.

Erik Tysse gir seg i hvert fall ikke, han skal kjempe videre for å bli renvasket.

- Jeg er villig til å kjempe lenge ennå, sier Erik Tysse.