Krever landslagslegen straffet

Ny såpeopera på gang i Bækkelaget: Anja Andersen har klaget Norges landslagslege Odd Arne Daljord inn for Statens Helsetilsyn. Hun mener Daljord brøt taushetsplikten som hennes lege i Bækkelaget. Slikt straffes med bot eller fengsel.

Anja er sint, og føler seg uhørt behandlet av Daljord etter uttalelser han ga i Dagbladet 16. oktober i fjor om hjerteproblemene hennes. Der sier Daljord blant annet dette om Anjas kontakt med naturmedisinere:

- De setter på mange måter Anjas liv på spill.

Advokat Thor-Erik Johansen representerer Anja Andersen. Dagbladet har kopi av hans klagebrev til Statens Helsetilsyn datert sist torsdag - 23. mars.

Her avdekkes det brevveksling mellom Anjas advokat og Daljord på linje med det verste fra tidligere såpeoperaer i BSK-regi.

Daljord advares

  • Allerede 17. august i fjor var Anja lut lei av Daljords uttalelser om helsa hennes. Hun ba advokat Johansen skrive brev med krav om at Daljord måtte skjerpe seg. Dagbladet har kopi av brevet. Johansen skriver:

«Hun har bedt meg innskjerpe, også overfor Dem, at hun ikke ønsker at hennes helsetilstand skal kommenteres overfor media, langt mindre at det gis opplysninger som hører inne under taushetsplikten.»

  • 20. august uttaler Daljord seg om Anja likevel. Denne gangen til VG. Johansen sender nytt brev til Daljord. Dagbladet har kopi. Johansen skriver:

«...Både Andersen og jeg har reagert meget sterkt over oppslaget i VG, der De siteres på hva jeg åpenbart oppfatter som taushetsbelagte opplysninger.

Jeg er forundret over at De i går har hatt møte med Anjas leger på Ullevål sykehus, hvis dette er riktig. Jeg vil underrette Dem om at jeg hørte dette i morges på radioen.

Langt verre er at Anjas mor på NRKs morgensending ble viderebragt VG-oppslaget. I det videre instrueres De til å si «ingen kommentar» når det gjelder enhver henvendelse om Anjas helsetilstand.»

Daljord benekter

For Anja rant begeret over da Daljord snaue to måneder seinere uttalte seg utfyllende om hennes bruk av naturmedisinere og magnesium i Dagbladet.

  • 29. november skriver Johansen derfor nytt brev. Nå er det alvor. Han varsler Daljord om at Anja vurderer å forfølge saken videre. Han ber om Daljords kommentar. Men Daljord er opptatt med håndball-VM. Ingenting kommer i retur.
  • 21. desember purrer Johansen, og bekrefter at klagesaken blir sendt over nyttår.
  • 27. desember - to uker etter at han som landslagslege jublet for Norges VM-gull på Lillehammer - svarer Daljord endelig. Dagbladet har kopi av brevet der han benekter uttalelsene sine:

«Når det gjelder avisoppslaget du henviser til må jeg bare si at det ikke er mine ord som er skrevet. Det ansvaret må journalisten stå for.»

Skriver Daljord.

«Helt uhørt»

Johansen ber Statens Helsetilsyn om å innhente uttalelser fra artikkelforfatter, Dagbladet-journalist Vaclav Pletanek. Johansen føyer til:

«Det har vel en viss formodning mot seg at en så vel-renomert journalist har konstruert falske utsagn.»

Dagbladet-artikkelen inneholder ni reine Daljord-sitater, og avsluttes med disse:

- Hun får vel gjøre hva hun vil. Det er hennes liv.

- Nå får de naturmedisinere som hun henvender seg til ta hele ansvaret. De setter på mange måter Anjas liv på spill.

- Og jeg mener at Anja ikke bør leke med livet sitt på denne måten.

  • Johansen anfører i klagebrevet:

«Anja Andersen er av den oppfatning at dette er helt uhørt, og åpenbart brudd på bestemmelsen om taushet og vanlige normer for legeadferd.»

Varsler sak

Johansen anbefaler dette overfor Statens Helsetilsyn (les paragrafene i egen sak):

«Min påstand er at dr. Odd Arne Daljord bør tildeles en advarsel etter legelovens ' 52, både fordi at han direkte har overtrådt ' 31, men også fordi at han i dette tilfellet har «handlet ukorrekt eller i strid med god legeskikk», jfr ' 52. Som kjent er også straffeansvar aktuelt etter ' 53, og det kommer jeg senere tilbake til.»

Med andre ord: Følg med, ny episode følger.

I TRØBBEL: Anja Andersen og Odd Arne Daljord etter semifinalen i e-cupen mot Metz.