Krever svar om advokathonorar

Motstanderne av Jan Jensen krever nå en redegjørelse for høyestrettsadvokat Odd Seim Haugens feite lønnskrav som styreformann i bladet Skisports utgiverselskap Skiforum AS.

Diskusjonen rundt Seim Haugens honorarpraksis har pågått internt siden i fjor høst. Etter flere forespørsler fra visepresident Oddny Estenstad og styremedlem Ottar Eide kommer saken nå opp i sin fulle bredde på styremøtet før fredagens ekstraordinære ski-ting i Loen. I utgangspunktet ønsket ikke skipresident Jan Jensen å sette av tid til saken før etter tinget, som skal velge ham eller utfordrer Terje Grønn som skipresident.

Seim Haugen skal være ordstyrer på Tinget, og oppfattes av Jensen-motstandere som sentral støttespiller for Jan Jensen.

- Jeg synes det var feil å vente, sier Ottar Eide, som står på Grønn-lista som styremedlem.

Godt betalt

Bladet Skisport er offisielt organ for Norges Skiforbund. Bladet utgis av Skiforum AS, som eies 70 prosent av Norges Skiforbund og 30 prosent av ansvarlig redaktør Allan Aabech. I 1996, 1997, 1998 og 1999 sendte Odd Seim Haugen regning på henholdsvis 55000, 57000, 79500 og 52000 (tre første kvartal) for arbeid knyttet til styrevervet. Samtidig hadde han avtalt årskrav på 30000 kroner i reint styrehonoroar. Dagbladet sitter på skriftlig dokumentasjon som bekrefter disse tallene.

Muntlig avtale

Allerede i 1988 tok Seim Haugen på seg jobben som styreformann. Da inngikk han muntlig avtale med daværende skipresident Johan Baumann om både styrehonorar og lønn for utført arbeid. Dette bekreftet i går Allan Aabech overfor Dagbladet.

- Jeg kan ikke bestride det, sier han.

Siden i fjor høst har det imidlertid pågått brevveksling om saken, fordi Seim Haugen oppdaget at han ikke hadde fått utbetalt styrehonorar på 30000 kroner årlig for årene 1996-1999. - Dette er nå utbetalt, og ute av verden, sier Aabech. Saken er også vurdert i Skiforundets kontrollutvalg - uten merknader.

Likevel stilles det spørsmål fra Jensen-motstandere ved beløpenes størrelse, samt avtalens muntlighet.

NSFs styrerepresentant Geirr Kihle i Skiforum hevder dessuten at han ikke har blitt informert om Seim Haugens honorarpraksis: - Ingen har kjent til dette, sier Kihle, som var visepresident i Skiforbundet til han ble kastet etter fjorårets ting.

Ikke regelbrudd

- Alle sider av saken blir behandlet fredag, sier skipresident Jan Jensen. Også han påstår å være ukjent med Seim Haugens metode for honoraravregning. Han utelukker ikke endringer, men bestrider på det sterkeste at Seim Haugen har gjort noe galt.

Dagbladet har gjennomgått flere av sakens sentrale dokumenter, og kan heller ikke se at Seim Haugen har tatt seg betalt for noe han ikke hadde krav på ifølge den muntlige avtalen.

  • Seim Haugen var i går ikke tilgjengelig for kommentar, men hans synspunkter er i stor grad gjengitt i brev og dokumenter Dagbladet har lest. sindre.halkjelsvik@dagbladet.no