Kritiske til valget av Kollen

Landslagssjefene for de tre nordiske grenene er ikke overrasket over at Kulturdepartementet går inn for Holmenkollen. Langrennssjef Erik Røste er avventende, mens både Trond Jøran Pedersen og Ivar Stuan synes pr. i dag at Kollen ikke er særlig passende.

Pedersen og Stuan vil ha en delt løsning.

- Jeg håper at vi kan få en annen vri etter høringen i skiforbundet hvor flere instanser skal være med. Holmenkollen er et bra anlegg, men for framtiden bør vi ha mer operative anlegg enn det Kollen hittil har vært.

- Lite tjenelig

- Holmenkollen er for oss i dag lite tjenelig når det gjelder trening, men fullt på høyde som renn-arrangør. Forholdene ligger langt bedre til rette andre steder for trening, sier Pedersen til NTB. Det ligger i kortene at hoppsjefen har både Lillehammer og Granåsen i tankene.

Pedersen kan se for seg en deling av midlene fra Kulturdepartementet, og tror ikke innstillingen blir så veldig utslagsgivende når den endelige avgjørelsen skal tas.

- Det som er viktigst, er at pengene ikke administreres vekk men brukes til sportslig virksomhet, sier Pedersen.

Tredeling

- Vi har ikke brukt Kollen i det hele tatt de siste årene i treningssammenheng. Nå vet jeg lite om hva premissene i innstillingen er, men jeg håper vi ennå kan påvirke avgjørelsen, og at det blir en skikkelig høring i skiforbundet, sier Stuan.

I likhet med skipresident Jan Jensen, ser Stuan at blir en tre-deling av midlene mellom de aktuelle anleggene.

- Jeg ser aller helst en tre-deling. Alle anleggene er på hver sin måte så viktige for norsk skisport at ingen bør miste sin nåværende status, sier Stuan.

Røste avventende

Landssjefen i langrenn, Erik Røste, er den som vil si minst om Kulturdepartementets innstilling.

- Så vidt jeg vet skal saken først diskuteres internt i skiforbundet hvor også kretsene skal involveres. Jeg vil ikke si noe mer før jeg hører deres innstilling, sier Røste til NTB på telefon fra Italia.

(NTB)