- La folket bestemme

Frp vil ha en rådgivende nasjonal folkeavstemning før Stortinget avgjør om Norge og Tromsø skal søke vinter-OL i 2014.

TROMSØ/OSLO (Dagbladet): - Vi snakker om statlige investeringer opp mot 20 milliarder kroner. Det er i høyeste grad et nasjonalt anliggende. Det beste er om hele folket får si sin mening om det er riktig at Norge igjen skal bruke slike summer på et idrettsarrangement, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg.

- Men en folkeavstemning koster jo også mye?

- Det er en demokratisk prosess vi kan ta oss råd til. En av problemstillingene etter sist valg var jo nettopp den lave valgdeltakelsen. Nå har vi en sjanse til å la folket si sin mening i en sak som vil berøre dem over skatteseddelen, sier Korsberg, som selv er fra Tromsø.

Heller lokalt

Hans partifeller i Tromsø vil heller bruke lokaldemokratiet:

- Jeg tror dessverre ikke at Korsbergs forslag vil få flertall i Stortinget. Det er mer realistisk med en lokal folkeavstemning i Tromsø, der vi er modige nok til å spørre om byen bør opprettholde søknaden. Min mening er at OL-søknaden er uforsvarlig i forhold til kostnader og etterbruk. Ingen politiker som støtter dette kan med troverdighet si at man ikke har råd til å opprettholde sykehjemsplasser, mener Frp's gruppeleder i Tromsøs bystyre, Jan Blomseth.

- Vi bør ikke stille oss avvisende til en lokal folkeavstemning. Men først må vi se hvor stort omfang den lokale motstanden er, sier Venstres Marie Fangel.

OL-motstand

Tromsøs ordfører Hermann Kristoffersen (Ap) er hoderystende uenig med Frp's Øyvind Korsberg.

- Helt håpløst. Vi må vel kunne ta beslutninger uten en folkeavstemning. Det var jo heller ikke noen avstemning før Norge arrangerte OL sist, sier Kristoffersen.

Han mener at Frp's Øivinds Korsberg misforstår oppgaven sin som nordnorsk representant på Stortinget.
- Han bør støtte virksomheten langs kysten vår. Vi skal være glade for at myndighetene for en gangs skyld kan satse skikkelig på oss, sier ordføreren til Dagbladet.

<B>NASJONALT ANLIGGENDE: </B> Øyvind Korsberg ser helst at hele folket får si sin mening før Norge påtar seg å arrangere OL.