Lahnstein-ja til Myhrvold

Oslo (NTB): Kulturminister Anne Enger Lahnstein har ingen betenkeligheter med å bevilge 1 million kroner til Arne Myhrvolds eventuelle presidentjobb i EOK (Den europeiske olympiske komite).

- Det er viktig at norsk idrett engasjerer seg i internasjonalt arbeid. Ikke minst i en tid hvor det synes viktig å påvirke internasjonale idrettsorganisasjoner i retninger som det er bred enighet om i vårt land, sa Lahnstein i Stortingets spørretime i dag.

Kulturministeren besvarte et spørsmål fra Grethe G. Fossum (Ap), som ikke la skjul på at hun var svært skeptisk til pengebruken.

Barn og unge

Hun viste til at idrettsmeldingens hovedprioritering er økt aktivitet blant barn og unge, samt breddeidrett.

- Det skal meget sterke argumenter til for å gjøre om dette til fordel for internasjonal satsning, sa hun.

Kulturdepartementet har gitt tilsagn om en årlig øremerket bevilgning på 1 million kroner over en periode på tre år til EOK. Eventuelle utgifter ut over dette, blir et ansvar for Norges Idrettsforbund.

Midlene til Myhrvolds stilling vil, om det blir aktuelt, bli tatt av departementets disposisjonsmidler, og vil i år inngå som en øremerket post på departementets tildeling til idrettsforbundet.

(NTB)