Landslagstullball

MANCHESTER (Dagbladet): Norges Fotballforbund har innført en ny sportsgren; tullball. Her går Henning Berg med følge inn til gårsdagens pressekonferanse for å gi oss nyheten om «den gode avtalen». Men, fotballpresident Ravn Omdal måtte bare hjem til Norge først.

- Vi tok hverandre i hendene seint mandag kveld og var enige om den nye avtalen, men så viste det seg at forbundet ikke kunne undertegne før de hadde tatt en ekstra runde med styret. Sjølsagt ble vi overrasket og skuffet, men vi har full tillit til at Per ordner dette. Vi er enige, og vi har også blitt enige om ikke å si noe om detaljene i avtalen før den er undertegnet av forbundet. Det sa Berg under gårsdagens ene av to pressekonferanser i Manchester. Før kaptein Berg og Morgan Andersen (leder for NISO) kom med sin versjon, hadde Norges Fotballforbunds generalsekretær Karen Espelund holdt et minihoff.

- Premissene for forhandlingene var at rettighetsspørsmålet ikke skulle berøres.

- Er det undertegnet en avtale?

- Nei, det er det ikke, men vi er enige om avtalen. Det gjenstår bare en organisatorisk avgjørelse, sa Espelund.

Det organisatorisk er. NFF kom til Manchester uten å ha foretatt det nødvendige forarbeidet godt nok. Og da hjelper det ikke med 17. mai-taler når fakta er: avtalen ble ikke undertegnet etter et maratonmøte.

Solskjær en vinner

- Utsettelsen forbundet har fått er bare av formell art. Vi er blitt enige, vi har tatt alle i NFFs forhandlingsutvalg i hendene og er enige om hvordan vi skal fordele rettighetene. Hvordan det skjer, skal holdes hemmelig til NFF har skrevet under, sier Morgan Andersen fra NISO.

Ole Gunnar Solskjær hadde sikkert fått nok av det hyggelige peset natta før. Han var ikke med i går. Spissen dro nemlig fra forhandlingsmøtet med Norges Fotballforbund i den gode tro: avtale var i boks.

- Ole Gunnar var synlig skuffet og overrasket, sier United-spissens personlige rådgiver Jim Solbakken. Han legger til:

- Ole Gunnar har på en måte fått gjennom sine krav. I alle fall så mye at han kan godta avtalen som foreligger, sier Jim, mens ballen og enigheten er spilt over Nordsjøen igjen. Avtalen ligger i veska til president Omdal. Kanskje vi kan tillate oss å si, hos en presset Omdal.

For i denne saken har spillerne, og især Solskjær, ikke vært villige til å fire en tomme for å få igjennom det de mener er sine rettmessige krav. At det er spillerne selv, og ikke forbundet, som eier rettighetene til spillernes navn og bilde.

Forbundet har hele tida hardnakket ment at retten tilhørte dem. Det går ikke Solskjær & co. med på. Og bakom lurer sponsoren som vil ha de høyt profilerte med på sitt sponselag. De har nok også hvisket NFF et par krone og ord i øret de også.

Firkantet ball

Derfor var den eneste farbare veien ut av flokene at Omdal hastebooket et fly til Norge, Ullevål og NFF. Her må muligens NFFs styre endre lovverket for å at den nye avtalen kan undertegnes.

Det utkastet som nå foreligger, er ikke underskrevet av andre enn spillerne. NISO og spillerne gir ikke NFF en langpasning på å få dette i orden.

- Vi har bedt om at det skjer innen i dag, sier Morgan Andersen til norsk presse, før den engelske pressehorden fikk sitt. Kanskje de tolket det dithen at ballen ikke lenger er rund, men firkantet.

<B>AVTALE OM Å HOLDE AVTALEN:</B> I går var det pressekonferanse om enigheten og om at avtalen var i orden. Her ser vi Morgan Andersen (NISO), Henning Berg og Jim Solbakken på vei inn for å gi sin versjon av enigheten mellom partene.