- Lang tid å rette opp

Skipresident Sverre Seeberg ser for seg en tøff tid for norsk idrett etter Kjell Krans millionsluk.

- For meg kom ikke dette veldig overraskende, men alle synes vel at slike negative tall er elendig, sier Seeberg.

Han synes det var en naturlig konsekvens at idrettspresident Kjell Kran takket for seg. - Det var en gjengs oppfatning at det var en klok og riktig avgjørelse.

- Det er på tide å se på alle ledd innen Idrettsforbundet. Vi får bruke denne situasjonen til noe. Så lenge vi ikke går ned i de respektive skyttergravene kan det komme noe positivt ut av dette. Nå må det tas tak i sentralleddet, og det må ses på kostnader og organisasjonen.

- Jeg tror ikke det er noen løsning å hente inn et konsulentfirma med ekspertise utenfra. Til det er styringsstrukturen i norsk idrett for avansert og kompleks.

- Det vil uansett ta flere år å rette opp dette, sier Sverre Seeberg.

(NTB)