Legene svarte på spørsmål om Oens obduksjonsrapport

Stilte til pressekonferanse på Olympiatoppen.

(Dagbladet): OL-lege og ansvarlig svømmelege ved Olympiatoppen Ola Rønsen sa på en pressekonferanse i ettermiddag at tanken på at Alexander Dale Oen hadde en hjertesykdom streifet ham underveis i behandlingen av toppsvømmerens skulderplager i vinter.

- Tanken har vært hos meg, men da vi var på Mayoklinikken og tok EKG-undersøkelse, ga det, slik jeg så det, en betryggelse som at vi ikke hadde med en hjertesykdom å gjøre. Tanken ble lagt død, og resulterte ikke i ytterligere undersøkelser da vi hadde fått den ryggdekningen vi føte vi trengte i form av EKG-undersøkelsen, sa Rønsen.

Kransarteriesykdom Rønsen var til stede på pressekonferansen sammen med Olympiatoppens medisinke ansvarlige, Roald Bahr, og overlege Eivind Berge ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, som er engasjert av Oens familie.

Tidligere tirsdag ettermiddag ble det kjent at obduksjonsrapporten viser at toppsvømmeren døde av et hjerteinfarkt som følge av blodpropp i en av de tre kransarteriene.

«Obduksjonsrapporten viser at Dale Oen hadde kransarteriesykdom, det vil si trange blodårer i hjertemuskelen på grunn av betydelige åreforkalkninger, og at han også hadde forandringer i hjertemuskelen forenlig med små infarkter 1-2 måneder før sin død,» skrev Olympiatoppen og Norges svømmeforbund i en pressemelding.

Svært uvanlig Den medisinke ekspertisen erkjenner at hjertelidelsen kunne ha vært oppdaget, men valgte heller å stille spørsmålet om de burde ha oppdaget den.

- Vi er lettet over å ha fått klarhet. Samtidig er vi triste over ikke å ha klart å avdekke at han led av en langt framskreden hjertesykdom før det var for seint, og som med all sannsynlighet kunne ha vært avdekket med målrettede, grundige undersøkelser. Derfor er det et spørsmål om det burde vært oppdaget. Da er det viktig for meg å understreke at Alexanders skulderplager var meget grundig utredet, og jeg kan ikke komme på noen norsk idrettsutøver som har vært gjennom en grundigere utredning - først i Norge, så i USA. På tross av det har ingen spesialiaster, inkludert flere indremedisnere, tenkt sammenhengen mellom smertene og hjertesykdom, sier Bahr.

Og utdyper:

SVARTE OM OBDUKSJONSRAPPORTEN: OL-lege og ansvalig svømmelege, Ola Rønsen (f.v.), overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Eivind Berge, og sjefslege ved Olympiatoppen, Roald Bahr, under pressekonferansen der de svarte på spørsmål om obduksjonsrapporten etter Alexander Dale Oens bortgang.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
SVARTE OM OBDUKSJONSRAPPORTEN: OL-lege og ansvalig svømmelege, Ola Rønsen (f.v.), overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Eivind Berge, og sjefslege ved Olympiatoppen, Roald Bahr, under pressekonferansen der de svarte på spørsmål om obduksjonsrapporten etter Alexander Dale Oens bortgang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Vis mer

- For det første er det nærmest utenkelig at en 26 år gammel verdensmester i svømming skal ha en slik sykdom. For det andre ga undersøkelsene oss en plausibel forklaring på skulderplagene, at det var en nerve som var i klem. Og mot slutten avtok symptomene, og han var nærmest tilbake på fullt treningsnivå da han døde, sier Bahr.

- Det er svært uvanlig at så unge mennesker får kransarteriesykdom og hjerteinfarkt. De vanligste årsakene til sykdommen er røyking, høye kolesterolnivåer i blodet, høyt blodtrykk, inaktivitet og fedme, sier overlege Berge.

- Den eneste kjente risikofaktoren hos Alexander var en lett økning i kolesterolnivået. Derfor er det vanskelig å skjønne hvorfor han ble rammet av sykdommen så tidlig, fortsetter han.

Enkel behandling Hadde Oens plager blitt oppdaget før de fikk fatale konsekvenser, kunne den latt seg behandle.

- Ja, den ville ha vært enkel å behandle. Vi kunne aldri ha gjort ham frisk fra hjerteplagene, og han vill alltid hatt med seg kranseåresykdommen, men vi kunne ha unngått stadig økende innsnevringer og unngått tilstopppede blodkar. Dermed kunne flere infarkter vært unngått gjennom utblokking eller operasjon, sier Berge.

Familien sier at svarene obduksjonsrapporten gir gjør at de kan komme over i en ny fase i sorgprosessen. De understreker også at de ikke ønsker å delegere skyld.

- Familien er takknemlig for å få klarhet i årsaken til Alexander sin bortgang. Fra familiens side er det viktig for oss å formidle at vi er takknemlige for at alle har gjort det de kunne for Alexander. Han er død fordi han hadde en alvorlig sykdom. I ettertid kan man kanskje se at ting kunne vært gjort annerledes, men vi i familien er ikke ute etter syndebukker. Vi vet hvilken innsats som er gjort for Alexander, og vi får ham uansett aldri tilbake. Fra familiens side oppfordrer vi mediene til å akseptere funnene i rapporten, og ikke starte noen heksejakt for å lete etter syndebukker. Vi ønsker nå ro til å få sørge i fred, sier familien i en pressemelding.

Beklagelse Rønsen føler likevel behov for å komme med en uforbeholden beklagelse på egne og Olympiatoppens vegne overfor Oens nærmeste pårørende.

- Jeg gjør det fordi jeg synes det er en tøff situasjon å stå med ansvaret og samtidig vite at det var en sykdom vi kunne ha oppdaget ved enkelte undersøkelser. Du ønsker aldri å havne i situasjoner hvor noe kunne vært gjort annerledes. Derfor er det viktig å formidle sorgen og beklagelsen du sitter med.

- Det ligger ingen stolthet for meg i å forsvare noe vi har gjort. Vi synes at vi hadde gjort solide undersøkelser og foretatt solid oppfølging av ham, men fant ikke dette sporet. Da synmptomene avtok, så vi enda mindre grunn til å nøste i et hjertespor. Sånn er dette detektivarbeidet. Nå står vi her, og har dessverre ikke klart å avdekke det, sier Rønsen.

Se pressekonferansen i opptak i videovinduet over. Selve seansen starter cirka 18 minutter ut i klippet.