Ligalisensen til Vålerenga i fare

Vålerenga Basket står i fare for å miste lisensen for spill i BLNO. Klubben har fått en seks ukers frist på å rette opp manglene.

Vålerenga Basket har lisensen og spiller i BLNO under navnet Vålerenga Kings.

Det var styret i BLNO som anmodet det uavhengige organet, Liganemnden, om å vurdere å trekke lisensen til klubben. Styret mener Vålerenga ikke tilfredsstiller de krav som behøves.

Kravene som anses brutt er sunn og bærekraftig økonomi, tilfredsstillende arrangementer, og en gjennomarbeidet og sterk organisasjon.

- Vi ser alvorlig på situasjonen, men håper at Vålerenga Basket skal klare å oppfylle de økonomiske og øvrige forpliktelser som klubben har tatt på seg, sier BLNOs styreleder Kristian Lennertzen i en pressemelding.

Vålerenga Kings inntreden i BLNO er blitt meget godt mottatt i basketmiljøet, først og fremst for klubbens profil med et flerkulturelt mangfold og uvanlig treningsiver og innsats.

BLNO jobber også med hovedstyret i Vålerenga Idrettsforening for å bistå klubben i den vanskelige situasjonen basketballgruppen er havnet i.

NTB