Liker ikke Samaranchs ærestittel

MOSKVA (Dagbladet): Gerhard Heiberg er sterkt kritisk til at IOCs styre i går utnevnte Samaranch til livsvarig ærespresident. - Dette er en søkt konstruksjon for å bruke det uttrykket, sier Heiberg til Dagbladet.

IOCs styrevedtak er enestående ettersom det bryter med prinsippet om at det kun skal utnevnes æresmedlemmer i IOC. Samaranch skal som såkalt honorær president ikke ha stemmerett, men møterett i styremøtene også etter sin avgang som president. Om vedtaket ble gjort etter forslag fra ham selv eller andre, er ikke kjent.

Dette vedtaket føyer seg inn i rekken av tiltak fra Samaranch som skal krone hans 21 år lange æra som president. Hør bare:

  • Han bestemte selv at hans siste kongress skulle legges til Moskva der han ble valgt 16. juli 1980 etter tre år som spansk ambassadør i byen. Han fikk torsdag overrakt den russiske æresorden av president Putin.
  • Hans kongstanke om at «den olympiske familie» skal virke positivt inn på alle totalitære regimer og ha en fredsskapende effekt gikk i oppfyllelse da sør- og nordkoreanerne samlet seg under et flagg i Sydney. Valget av Beijing føyer seg inn i en slik strageti. Men Samaranch fikk aldri oppleve at IOC fikk fredsprisen, slik han ønsket.
  • Til sin siste kongress har han fått utarbeidet og produsert brosjyrer og et stort bokverk som oppsummerer hans presidentperiode. Den hvite boka har tittelen «The Centennial President».
  • Hans sønn, Juan Antonio jr., har han foreslått som nytt medlem av IOC og kan bli valgt inn på mandag.

    - Rent prinsipielt vil det være galt om så skjer, sier Gerhard Heiberg til Dagbladet.